Utvalt inlägg

Frisk från svår psykisk ohälsa med hjälp av anpassad kost med kosttillskott

Bjarte insjuknade sakta men säkert och vid 40 års ålder slog han i taket:

– symptomen fanns där, redan i barndomen, men växte sig allt starkare.

Symptomen diagnostiserade han själv som ADHD. Från tidig barndom hade han talsvårigheter i form av stamning och oro, rastlöshet, tvång, ångest och andra symptom som kan hänvisas till autism, schizofreni och depression samt destruktiva beteenden och handlingar. Han led även av okritiskt pengabruk, reducerad social förmåga och ineffektivitet. Med hjälp av anpassad kost med kosttillskott reducerades hans symptom dramatiskt under loppet av några veckor.

Hela Bjartes berättelse finns att läsa HÄR

Kunskaper inom området Neuropedagogik hjälper barn och unga med Autism och ADHD att bli friskare

VAD är en neuropedagog?
Neuropedagogen baserar sina kunskaper på hur kroppen fungerar utifrån ett neurofysiologiskt perspektiv med fokus på individens förmåga känna in den egna kroppen och den egna rörelsen i förhållande till sin omvärld vilket benämns Human Haptisk Perception, HHP – detta med vetskap om att denna förmåga utvecklar individens förmåga att snabbt och precist kunna agera i livets dagliga relationer och aktiviteter likt andra barn av samma ålder och kön gör.
Med hjälp av dessa kunskaper kan barnets speciella behov av bemötande vad gäller kompensation och stimulering sedan ta vid i hem, skola och på fritids samt i kommande arbetsliv.
Automatisering i vardagen
Snabbhet och precision benämns med ordet automatisering och är oerhört beroende av ekologisk och artegenföda (ex Eko-Paleo-Diet) – men även sömn, gemenskap, rörelse mm. Ju mer barnet utsätts för gifter och brister desto svårare får barnet att kunna göra som andra barn gör i livets dagliga relationer och aktiviteter, benämns Haptiska Perceptionsstörningar.
Än så länge bedöms inte området känsel av vården – huvudaktören i vår vardag!
Ja, än så länge har neuropedagogens kunskaper inte lyfts fram i ljuset vilket medfört att sjukvården (psykiatri och habilitering) inte bedömer barnets förmåga känna in sig själv och sin omvärld vilket medför att de ej heller sätter fokus på vad som orsakar den över- och underkänslighet som orsakar barnets avvikande förmåga att behärska vissa av livets dagliga relationer och aktiviteter.
Personlighet
Haptisk Perceptionsstörning är kärnan till barnets avvikande utveckling av personlighet och förmåga att klara av vissa av livets dagliga relationer och aktiviteter.
Individens förmåga känna in den egna kroppen och rörelsen formar således även individens personlighet.
Läkemedelsindustrin styr över sjukvårdens förmåga bedöma och behandla
Dagens sjukvård, som styrs av läkemedelsindustrins vinstintressen, har i stället valt att sätta namn, i form av diagnoser, på de symptombilder som individens avvikande neurofysiologi orsakat. Den avvikande neurofysiologin orsakas av de gifter och brister som vi idag omges av.
Inga ovaccinerade barn har utvecklat autism
Idag har forskning exempelvis visat att inga ovaccinerade barn och unga lider av de symptombilder vi lärt oss att sätta namn på i form av diagnoser som autism. Man har under de senaste åren jämfört ovaccinerade barn med vaccinerade barn.
Med största sannolikhet kommer forskning, inom snar framtid, även visa att alla de neuropsykiatriska diagnoserna, som lyder under de Autoimmuna Sjukdomarna, är betydligt vanligare hos de vaccinerade barnen jämfört med de ovaccinerade barnen.

Dagens forskning visar att avvikande tarmflora utvecklar avvikande beteenden

Dagens beprövade erfarenhet och forskning visar att avvikande tarmflora, dysbios, bl.a. utvecklar avvikande beteenden

Orsaker till symptombilder hemlighålls för att skydda vinsterna
Orsaken till symptombilderna hålls, än så länge, så hemliga som möjligt under påtryckning från läkemedelsindustrin.
De symtombilden som stämplas in under de neuropsykiatriska diagnoserna har hemlighållits i över 30 år nu – där man, som vanligt, smutskastar och lynchar samt förtalar den eller de som lyfter fram sanningen. Läkemedelsindustrin satsar mycket pengar på att förtala. Detta för att skydda sina tänkta vinster för sina vacciner och tillkommande mediciner!
Läkemedelsindustrin skor sig på den ohälsa som orsakats av vacciner & skräpmat
Det är läkemedelsindustrins vinstintressen som styr över barnens förutsättningar till hälsa och öde – barnen offras! Som förälder behöver man kunna sätta stopp för detta elände.
Idag vet man, via forskning, att 1 av 2 pojkar i USA kommer att ha stämplats med diagnosen autism 2032 – VEM ska ta hand om alla de barnen och HUR ska industrin hitta män som är arbetsföra!?
HUR förändrar vi barnens ohälsa?
Kan Autism och ADHD samt andra neuropsykiatriska symptom förändras positivt med hjälp av en neuropedag?
Mina egna erfarenheter och all den beprövade erfarenhet som jag baserat på forskning och andras beprövade erfarenheter är att möjligheten till ett betydligt friskare liv finns!
Tusentals barn har genomgått en positiv förändring och upplevt att deras möjligheter till att kunna göra som andra barn gör i livets dagliga relationer och aktiviteter har ökat betydligt genom föräldrarnas, deras och skolans samt arbetsgivarens ökade kunskaper om hur man kan kompensera individens dolda funktionshinder, under tiden som den dagliga och anpassade stimuleringen leder fram till att symptombilderna, allt eftersom, suddas ut!

Könsbekräftande vård och könsdysfori

Reflektioner över Kerstin Unger-Saléns artikel i den vaken alternativmedia, NewsVoice

Världsberömda tarmforskare har effektivt tystats ned

Redan för 65 år sedan fanns ord som pojkflicka (jag var en av dem) och blyghet – idag benämns dessa beteenden med ord som könsdysfori och autism.

För ungefär 30 år sedan fann man hormonstörande ämnen, i form av flamskyddsmedel, i blodet på isbjörnar i Alaska. Redan då visste man att detta innebar obalans i individens hormoner – och andra signalsubstanser – som påverkade individens beteenden. I samma veva kom larmrapporterna om hur plaster påverkade hormonbalans och signalsubstanser.

Idag kommer de KONKRETA SVAREN från de världsberömda tarmforskare som, genom den tystnadskultur som råder inom vår Sjuka Vård sedan cirka 1995, effektivt tystats ned! Tarmforskarnas kunskaper har effektivt hållits nedtystade sedan de för cirka 8 år sedan släppte sin dokumentär ”Guldet i dina tarmar”, via Vetenskapens Värld.

Låt oss OMEDELBART skriva in de symptombilder på dysbios, obalans i tarmfloran, som vi, via vår sjuka vård, har lärt oss benämna med orden autism och könsdysfori, på professor Tore Midtvedts pedagogiska träd!

Dagens forskning visar att avvikande tarmflora utvecklar avvikande beteenden

Dagens beprövade erfarenhet och forskning visar att avvikande tarmflora, dysbios, bl.a. utvecklar avvikande beteenden

De övriga diagnoserna på de symptombilder, som kan bildas vid dysbios – således ångest och depression, står redan inskrivna på Midtvedts träd som badar i en jord av dysbios!

Det är lika illa med balansen vår jord som i vår tarmflora!

Våra tarmfloror har, bevisligen, blivit mer eller mindre förstörda, hamnat i obalans, på grund av de gifter och brister som vi idag tillåts att omges av.

Det är lika illa med våra obalanserade tarmfloror – som således är utarmade på vissa bakterier och enzymer – som det är med våra utarmade jordar som, istället för organisk gödning har försetts med konstgödsel som de, sedan andra världskriget, utvunnit ur bland annat rester från krigsindustrin! Idag är dessa jordar helt döda! Du hittar inte en enda daggmask i dessa jordar eftersom de är utdöda och ej bidrar med någon näring! Så, inse att dagens icke ekologiska föda är enormt näringsfattig, vilket medverkar till att bakterier i vår tarmflora dör ut, vilket i sin tur, påverkar balansen i tarmflora och nervsystem negativt – vilket i sin tur påverkar barnets utveckling av hjärnan negativt. Utan näring blir vi väldigt sårbara – och det är läkemedelsindustrin VÄLDIGT medvetna om. De tjänar ENORMA pengar på den kunskapen!

Gör vi ingenting åt detta vansinne så dör våra jordar, och våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn ut!

Stopphormoner är lika vansinnigt som att ge en alkoholist mer sprit! 

Att ge stopphormoner till ett barn som bor i en obalanserad kropp på grund av gifter och brister är lika vansinnigt som att ge en alkoholist mer alkohol! Vi vuxna måste ta vårt ansvar och balansera om våra barn, och våra jordar!

Det tar MINST sex år att balansera upp en utarmad jord – det tar tre veckor till sju år att balansera upp ett obalanserat barn! I det akuta skedet kan man möjligen få en kick att fortsätta åt rätt håll, in i den kropp man är född i, således den kvinnokropp (eller manskropp) barnet är född med, genom att få tillskott med hjälp av kvinnliga könshormoner. Det måste dock utrönas först!

I backspegeln, från pojkflicka till flickflicka

För mig var det troligen min dåliga andedräkt som hjälpte mig – eftersom vacciner troligen bryter ned de enzymer som ska bryta ned proteinerna i mjölk, och mjöl! INGET av det visste jag då. Det var min andedräkt som visade mig vägen mot ett friskare liv, något jag konstaterat ungefär 55 år senare, i backspegeln med hjälp av de kunskaper jag erhållit via DAN-läkare (Defeat Autism Now) för cirka 25-30 år sedan och de världsberömda tarmforskare jag berättat om tidigare i den här reflektionen över Unger-Saléns debattartikel!

 

Jag fortsätter bemötandet av hennes artikel om två eller tre dagar!

 

Gott Nytt År, så länge!

Det är något som skaver med antalet NPF-diagnoser – svar på tal till ansvariga politiker, psykologer och annan sjukvårdspersonal

Antalet diagnoser för ADHD & Autism ökar lavinartat.

Naturligtvis är det så det är så länge vi kvarstår i det gamla, att titta på symptombilden och sätta ett namn där utefter!

Patientsäker och jämlik vård kräver färska kunskaper

För att kunna erbjuda patientsäker och jämlik vård MÅSTE vi basera oss på andra kunskaper än de som sjukvården idag tillåter att vi använder oss av!

De Regionala Medicinska Riktlinjerna, RMR, ska INTE vara huggna i sten! Detta eftersom kunskaperna om de symtombilder som nu diagnostiseras förändras utefter hur färsk beprövad erfarenhet och forskning läggs fram.

Allteftersom tarmforskningen nu klivit fram har vi kunskaper om att avvikande balans i individens tarmflora, så kallad dysbios, utvecklar avvikande balans i nervsystem inklusive hjärna vilket, i sin tur, utvecklar avvikande fysiska beteenden & psykiska beteenden – beteenden som läkemedelsindustrin tidigare LÄRT OSS sätta Neuropsykiatriska diagnosnamn på för att individen ska kunna medicineras utefter diagnos!

Idag vet vi bättre än så! Vi vet exempelvis att dessa beteenden INTE kan utvecklas på ovaccinerade barn och unga. Vi vet att den dysbios som orsakat detta kan åtgärdas med hjälp av anpassad kost & näringstillskott + tarmbakterier mm. Detta EFTERSOM ”vaccinen” ofta har ”slagit ut” en del av tarmflorans funktioner! Individen kan då varken bryta ned kosten på rätt sätt eller ta upp näringen på rätt sätt!

Dagens forskning visar att avvikande tarmflora utvecklar avvikande beteenden

Dagens beprövade erfarenhet och forskning visar att avvikande tarmflora, dysbios, bl.a. utvecklar avvikande beteenden …

DETTA MÅSTE ÅTGÄRDAS för att ge individen möjligheter att bli så frisk som möjligt, apropå Patientsäker vård!

Att börja medicinera ”på en” obalanserad tarm, som dessutom riskerar läcka ut opioida peptider (vilka bildas när proteiner ej kan brytas ned pga obalansen – dessa peptider har en morfinliknande effekt på nervsystemet), är inte hälsosamt.

Under tiden som tarmfloran balanseras upp MÅSTE dessa individer få den hjälp de behöver för att kompensera sina dolda funktionshinder, vilka vi oftast finner inom området känsel – således det område som står för individens förmåga till Haptisk Perception:

* att snabbt och precist kunna känna in och agera i livets dagliga relationer och aktiviteter.

Vid sådana perceptionsstörningar har individen allt från lätta till svåra möjligheter att kunna göra som andra gör i livets dagliga aktiviteter och relationer. Att få hjälp med dessa kompensatoriska hjälpmedel SKA VARA LIKA SJÄLVKLART SOM ATT BARN med synstörningar & hörselstörningar FÅR ANVÄNDA SIG AV individuellt utprovade glasögon, hörapparater och andra hjälpmedel/anpassningar i vardagen!

Grunden till min evidensbaserade praktik byggdes under de år detta gällde …

DET MÅSTE TILL ETT paradigmskifte inom vår sjuka vård NU – läkemedelsindustrin kan ej längre tillåtas styra varken utbildning eller sjukvård. Sjukvården behöver göras om till Hälsovård med inriktning på Barns Rätt till hälsa & God vård – där man idag påstår att man ”utgår från patientens behov och förutsättningar” något som bevisligen inte stämmer in på dagens verklighet eftersom barn och unga med vaccinskador inte får den vård de är i speciellt behov av!

Idag haltar God Vård av barn och unga inom sjukvården

Idag baseras vården på profitbaserad vård och står långt från Barnens rätt till God Vård!

Barns rätt till hälsa

Barns rätt till hälsa åsidosattes i och med att de läkemedelsstyrda NP-teamen tog över marknaden!

 

 

https://www.dn.se/debatt/det-ar-nagot-som-skaver-med-antalet-npf-diagnoser/

Stå upp för dina barns och barnbarns framtid – frikoppla hjärnan från digital påverkan & MSM nu!

För oss, #WeThePeople , som står upp för att #VärnaOmVåraBarnsOchBarbarnsFramtid är det ett MÅSTE att se dessa två videos – OM INTE struntar de av oss som avböjer, högaktningsfullt i våra #BarnsOchBarnbarnsFramtid!
Jag menar allvar och offrar min vänskap för mina barns och barnbarns framtids skull – och lovar, på mina bara knän, att detta inte är någon form av konspirationsteori – på blodigaste allvar är det de själva, de som lyder under WEF, som projicerar det ordet på oss för att skrämma folket till att inte orka/våga lyssna in sanningen!
VARFÖR skulle jag ljuga – i så fall ljuger advokat Aaron Siri inför (Se video 1.) senaten, liksom många av de andra som stått upp och vittnat i senaten, och inför EU-parlamentet – medan Klaus Schwab (Se video 2.) skulle stå upp för sanningen liksom hans gelikar, Harrari och Gates!?
Menar du att det är på fullaste allvar vad du tror/anser!?
I så fall vill jag att du reflekterar över mina påståenden (som jag grundar på de sanningar som ALDRIG lyfts fram i mainstream media under drygt 3 års tid nu) OCH;
* ger mig bevis för att de som styr WEF står upp för sanning och en tryggad framtid som är säker och effektiv!
 
Vill du dock försöka se på det som sker, utifrån ett annat perspektiv än det du nu fått till dig via mainstream media under drygt 3 års tid, vill jag gärna att du genomgår följande två punkter – innan du reflekterar över mina ”påståenden”.
1. LYSSNA IN #AaronSiris vittnesmål inför senaten i #Arizona via #TheHighWire’s video (om Du vill ge dina barn möjligheter till ett #FriskareLiv än vad #BillGates, #KlausSchwab och deras #WEFpuppets vill ge #DinaÖgonstenar då ger du dem ödmjukt 2 timmar av ditt liv) där #DeNyaKunskaperna om deras #MedicinerOchVaccinerSomSkadarOchDödar avslöjas!
2. LYSSNA IN (6 min in på videon) VAD #KlausSchwab #YuvalHarrari & #BillGates planerar för dina barns och barnbarns framtid!
They call themself #HumanElites BUT they are #HumanIdiots – detta efter 4 billioner år eftersom de frångått, in absurdum, vad vårt #EkoSystemKräver för #VårFortplantning & #VårÖverlevnad!
Frågeställning:
VAD står #Twitter för idag?
För mig är det mycket troligt att Twitter är en stor insamlingsplattform över de som går emot deras #Agenda2030!
Jag är förtvivlad och vet inte HUR jag ska få er föräldrar och andra att VÅGA TA IN DE NYA KUNSKAPERNA – något som MÅSTE TILL för att vi ska kunna se våra barn och barnbarn i ögonen igen!
Gör din plikt mot dina barn och barnbarns framtidta in de nya kunskaperna och arbeta för de små städerna, communities, som advokat Reiner Fuellmich och Ulf Bittner m.fl. nu hjälper oss att få kunskaper om – förhoppningsvis en räddning ut ur det som nu sker.
Tillsammans blir vi starkare!
PS om vaccinerna
Även presidentkandidat Robert F Kennedy VET att vaccinerna är till för att skada och döda – Robert F Kennedy Jr har bevis, via en stämning, på att läkemedelsindustrin inte har en enda studie som visar att något enda vaccin är säkert och effektivt!

ADHD är namnet på en symptombild orsakad av dysbios

ADHD är namnet på en symptombild

ADHD är – som alla andra neuropsykiatriska, och även många av de psykiatriska diagnoserna – bara ett namn på en symptombild!

Visste du att:

Basen till utveckling av vår förmåga känna in oss själva, vår omvärld och vårt förhållande till vår omvärld, således Human Haptic Perception, sitter i balansen i vår tarmflora!

Vid en avvikande balans i tarmfloran, vilket benämns dysbios, utvecklar individen en avvikande förmåga känna in sig själv och sin omvärld.

Förmågan att känna in sig själv och sin omvärld sker via området känsel.

Huvudaktörerna bakom förmåga känna in sig själv och sin omvärld är berörings-, balans- samt led-och muskelsinnet.

Delaktörerna till området känsel, och förmåga känna in sig själv och sin omvärld, är de stimuli vi känner in via ljus, ljud, lukt och smak.

Avvikande förmåga känna in sig själv och sin omvärld, vilket således bottnar i en avvikande balans i tarmfloran, utvecklar avvikande beteenden, således olika former av symptombilder!

Avvikelse i beteenden kan bero på:

*överkänslighet för stimuli inom ett till flera av områdena, ex stimuli via ljud och beröring vilket påverkar förmåga till koncentration, delta i samlingen, stå i kö etc vilket utvecklar mer eller mindre avvikande beteenden, således olika symptombilder

*underkänslighet för stimuli inom ett till flera av områdena, ex balans- samt led- och muskelsinnet vilket påverkar förmåga som ex stå på ett ben, läsa och skriva vilket utvecklar mer eller mindre avvikande beteenden, således olika symptombilder

*kombinationer av över- & underkänslighet för stimuli är vanligast och utvecklar de beteenden vi, av sjukvården – tack vare läkemedelsindustrins enorma drivkraft & makt – har fått lära oss sätta namn på i form av diagnoser, här en neuropsykiatrisk sådan!

Läkemedelsindustrins enorma drivkraft & makt

DEN enorma drivkraften accelererade runt 1995 genom de neuropsykiatriska teamen, NP-teamen – som drevs på av läkemedelsindustrin genom Regionala Medicinska Riktlinjer, RMR, som sades ”inte vara huggna i sten” – MEN gud förbjude OM man tog upp beprövad erfarenhet och forskning som påvisade att kost/diet/artegen ekokost + näringstillskott kunde göra de här barnen friskare!

De påstods – genom NP-teamen, personal inom barnhabilitering och barnpsykiatri – att de inte kunde göras friska, fria från medicinering! De hade ju en diagnos, de var sjuka och MÅSTE medicineras och få extra resurser i skolan, via pedagogiken.

De barn som inte fick någon diagnos fick ingen extra hjälp i skolan! Den gruppen av barn skulle veta hut och skärpa sig och föräldrarna var antingen det ena, således ”slapphänta”, eller det andra, således ”stimulerade de inte sitt barn på rätt sätt” eller så det tredje, föräldrarna ”bekräftade inte sitt barn tillräckligt” … dessa betyg, som personal satte på dessa stackars föräldrar, som stod där med sina skadade (av vacciner & socker & annan junkfood & känslan av att inte kunna göra som andra gör etc) barn och bönade och bad om hjälp, de betygen var oftast inte så nådiga!

Tro aldrig att dagens sjukvård kommer släppa in kunskaperna om ett friskare liv

Tro aldrig att dagens sjukvård kommer släppa in kunskaperna om ett friskare liv genom en livsstilsförändring! Detta eftersom vården styrs, från vaggan till graven, av läkemedelsindustrin!

Det måste till en maktförändring och ett paradigmskifte OM vi ska nå målet:

#FriskareBarnOchUngaNU!

Dagens forskning visar att avvikande tarmflora utvecklar avvikande beteenden

Dagens beprövade erfarenhet och forskning visar att avvikande tarmflora, dysbios, bl.a. utvecklar avvikande beteenden

Avvikande beteenden av avvikande balans i tarmflora

Forskning påvisar betydelse av balans/eubios i tarmfloran för att bl.a. få balans i nervsystem och beteenden

 

Nuremberg 2.0 har startat!

Nuremberg 2 Has Started – Kowledge Is Power!
Nuremberg2.0 har startat – Kunskap är makt/Styrka!
Free Health Care for Those Affected Of Vaccines (in the US)!
Fri Hälsovård för de som drabbats av vaccinskador – i USA!
Execution Awaits Those Responsible!
Avrättning väntar de som ansvarar för Covid-vaccinerna
AnnaMcCarthy & @PNajadi ARE the Heroes Of The People!
Anna Mc Carthy och Pascal Najadi är mänsklighetens hjältar!
Governments in West Support Medical Terrorism & Crimes Against Humanity !
Nu hoppas vi, det svenska folket, på att eländet ska avbrytas OMEDELBART!

Området känsel styr våra känslor och utvecklar våra beteenden

Området känsel programmerar våra fysiska och psykiska beteenden – hur vi agerar fysikt och psykiskt.

Området känsel balanseras av balansen i vår tarmflora. Området står för vår förmåga känna in oss själva och vårt förhållande till vår omvärld.

Obalans i vår tarmflora (microbiota), så kallad dysbios, utvecklar obalans mellan signalsubstanserna i nervsystem inklusive hjärna.

En avvikande förmåga känna in sig själv och sin omvärld, vilket avspeglar sig i individens beteenden, skvallrar om en avvikande känsel – avvikelsen är allt från mycket nedsatt till lite nedsatt (underkänslighet) alternativt mycket överkänslig till lite överkänslig. Vi ser således en underreaktion eller överreaktion för stimuli vilket således skvallrar om obalans i tarmflora/microbiota inklusive nervsystem och hjärna.

För god balans i tarmflora/microbiota krävs artegen föda – således paleokost som är balanserad vilket innebär att den är ekologisk och utan tillsatser.

Avvikelser i individens fysiska och/eller psykiska beteenden skvallrar om avvikande balans i nervsystemet vilket, i sin tur, skvallrar om obalans/dysbios i tarmflora*. Avvikande beteenden = Dysbios/Obalans i tarmflora.

Se bild på trädet!

Stimuli via berörings- balans- samt led- och muskelsinnet plus via ljus, ljud, lukt och smak får individen att reagera och agera – vilket vi benämner beteenden. Beteenden kan vara både fysiska och psykiska eller antingen eller.

Balanserat nervsystem ger ett balanserat beteende, vilket ses som normalt eftersom det ej avviker från normalpopulationen. Han/hon är som alla andra – således uppför sig individen som gemene man gör och kan göra som alla andra gör.

Bild på BLOMMAN placeras här!

Hot mot balans i tarmflora/microtiota är exempelvis:

* icke artegen föda – där kan exempelvis nämnas mat som grott på konstgödsel, mat som besprutats med bekämpningsmedel, tillsatsmedel i maten etc.

* näringsbrist

* mediciner inklusive vacciner

*för lite sömn

* viss stress

* andra gifter och brister.

ADHD-diagnos och ADHD-medicinering har ökat markant …

Reflektion över debattartikel, Alltför många barn får ADHD-mediciner för lättvindigt, i GP:

Skenande psykisk ohälsa eller sjukvårdens misstag att inte ta reda på orsak till barnets symptombild ?

Psykisk ohälsa har ökat med 1000 procent hos flickor, enligt artikeln och man uppger att det i dag medicineras 7 0000 barn och unga med ADHD-medicin!

Sjukvårdens behandlings strategi nu för tiden är, enligt artikelförfattarna, läkemedel i ”första linjen” – något som, för mig, skvallrar om massiv okunskap inom dagens medicinstyrda sjukvård!

Barnets sviktande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter och överaktivitet skvallrar om avvikande balans i nervsystem inklusive hjärna vilket, i sin tur, skvallrar om avvikande balans i barnets tarmflora, så kallad dysbios, på grund av gifter och brister. Det bör påpekas att även det är vetenskapliga kunskaper precis som de andra tre kunskaperna – stress, psykosocial belastning och psykiska trauman – som de nämner i debattartikeln. De två sistnämnda leder ju, i sig, till det de nämner först, således till mer eller mindre stress.

Dysbios stör balansen i nervsystem inklusive hjärna. Avvikande balans i nervsystem inklusive hjärna utvecklar, i sin tur, avvikande beteenden. I artikeln talar man om Neuro Developmental Disorders – förkortas möjligen NDD … vilket står för utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser eller diversity, således olikheter, enligt artikeln.

Passus om diagnoskriterier och diagnostisering

I USA följer de, om jag förstått saken rätt, oftast diagnoskriterier enligt ICD-10. Socialstyrelsen skriver att det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen skriver vidare att ”För klinisk diagnostik inom psykiatri används huvudsakligen DSM, som i många fall ger möjlighet till mer preciserade bedömningar av enskilda patienter. Man behöver dock notera skillnaden mellan att ställa en diagnos och att koda en diagnos. Socialstyrelsen bestämmer inte om eventuell användning av DSM i klinisk verksamhet.”

Enligt mig bör man se barnets symptombild – den vi lärt oss, via läkemedelsindustrins hårda styrning och utbildning av sjukvården sätta namn i form av diagnoser på – som ett hälsoproblem under tiden som man utreder och behandlar med utbildning/information om barnets speciella behov av bemötande vad gäller bland annat kompensation och stimulering.

OM det vore fel på dessa barns hjärnor

OM det vore fel på dessa barns hjärnor – som begreppet NPF (Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning) står för – skulle det inte gå att förändra dessa barns avvikande beteenden i vissa av livets dagliga aktiviteter (ADL) och livets dagliga relationer (RDL) inom loppet av några veckor till månader med hjälp av daglig och anpassad kompensation och daglig och anpassad stimulering – vilket det de facto gör när den är individuellt anpassad (se nedan) utifrån bedömning!

Barnets avvikande beteenden i vissa av livets dagliga aktiviteter och relationer

I många fall kan man se det som en omognad, vilket nämns i artikeln, men även ord som för hårt hållen alternativt beskyddande föräldrar, föräldrar som inte uppfostrat sitt barn mm. kan förekomma när personal försöker bedöma varför barnet inte har utvecklat sig som andra barn gör.

Barnets avvikande utveckling beror dock oftast på en avvikande balans i barnets tarmflora, så kallad dysbios, vilket i sin tur utvecklar avvikande balans i barnets nervsystem inklusive hjärna vilket, i sin tur, utvecklar avvikande fysiska och/eller psykiska beteenden.

Anpassad pedagogik

I artikeln nämner man även anpassad pedagogik. Anpassad pedagogik handlar inte allt för sällan om ovan nämnda anpassad kompensation – och även även viss anpassad stimulering. Anpassningar skall vara individuellt anpassade utefter barnets dolda funktionshinder inom området känsel – vilka i sig leder till utveckling av vad man i artikeln benämner utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Dessa utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser kan således oftast balanseras upp inom loppet av 3 till 7 månader med hjälp av insatta åtgärder som kompensation och stimulering!

Risk- och orsaksfaktorer

Risk- och orsaksfaktorer är helt enkelt de gifter och brister som vi dagligen utsätter barnet för. Enbart mjöl-, mjölk- och sockerprodukter kan ju, i sig, i en redan obalanserad kropp (tarm- och nervsystem) utveckla en kropp som är i ständig stress på grund av att kroppen försöker rensa ut alla gifter som tillförs den. Jämför med en kropp som blivit utsatt för för mycket alkohol. Vi är alla olika. en del berörs inte av två stora glas medan andra kan bli sjuka i någon dag eller två osv.

Nämnda åtgärder, i artikeln och i denna reflektion, ska definitivt ges högsta prioritet och ingå i första linjens behandling eftersom barn föds med behov av bra mat – där barnets speciella behov måste tillgodoses – liksom bra näring och roliga rörelseaktiviteter. Barn föds oftast inte med speciellt behov av mediciner. Barns positiva utveckling sker genom God Vård där man tar hänsyn till barnets speciella behov av bemötande – vilket gav strålande behandlingsresultat mellan 1985 till 1998. Den skenande ohälsan växer i takt med onyttigt levnadsstil i samhället.

 

https://www.gp.se/debatt/alltf%C3%B6r-m%C3%A5nga-barn-f%C3%A5r-adhd-mediciner-f%C3%B6r-l%C3%A4ttvindigt-1.90256980

Barns och pedagogers speciella behov …

Mitt svar till Peter Santesson, Expressen är:

Barns och pedagogers speciella behov tillgodoses ej av sjukvården idag! De behöver handledning om speciellt behov av bemötande vad gäller kompensation och stimulering via ansvariga sjukvårdsenheter!

Sjukvården tar ej sitt ansvar – Sjukvården har delegerat ansvaret till specialpedagoger Denna ”överlämning” skedde 199671997, något år efter att Christoffer Gillberg bildatr sina Neuropsykiatriska Team som numera verkar ha gått i stöpet.

Specialpedagoger har svårigheter bedöma barns speciella behov av kompensation & stimulering av barnets dolda funktionshinder utifrån ett sensomotoriskt perspektiv – det handlar om barnets sensoriska förmågor inklusive motoriska förmågor och VARFÖR inte barnet kan göra som andra barn gör samt om HUR man kan kompensera det/de dolda funktionshindret & stimulera till positiv utveckling.

INGEN begär att pedagoger ska arbeta fram ett gott beteende mm hos ett barn utan avvikande syn eller avvikande hörsel. Dessa särskilda åtgärder, således barnets speciella behov av bemötande i form av kompensation av dolt funktionshinder, handhas av där för specialutbildad optiker, optimitrist och/eller synpedaog samt vice versa för avvikande hörsel.

Likadant måste vi inse att det är för barn som inte kan göra som andra barn gör i livets dagliga aktiviteter & relationer. Deras dolda funktionshinder i form av överkänslighet och underkänslighet MÅSTE beaktas och bemötas utifrån en likartad specialbedömning som barn med avvikande syn och hörsel får. DET ÄR sjukvårdens förbaskade ansvar!

Man kan inte stoppa i barnen några piller och tro att det ser, hör eller känner bättre & sedan tro att de kan koncentrera sig bättre på det de inte ser, det de inte hör, det de inte känner!!

Tänk om vi gjorde lika dant med de barn som behöver särskilda åtgärder vad gäller syn & hörsel:
Förbisåg deras speciella behov och ställde krav på skolan att ”fixa resten själv”!?
Skulle pedagogerna då kunna bedöma och prova ut hjälpmedel som kompenserar dessa barns avvikande syn/hörsel !? Naturligtvis inte!

Först då bedömning av barnet & dess speciella behov av bemötande framkommit ger vi barnet möjligheter lyckas och pedagogerna möjlighet lyckas med vad skolan ska lära barnen.

https://www.expressen.se/ledare/peter-santesson/varfor-ger-inte-skolan-mer-hjalp/

Hur UTVECKLAS autism – mina egna reflektioner över forskningens 3 avgörande faktorer

Hur uppstår autism – forskningens 3 avgörande faktorer som jag reflekterar över

Bilden är hämtad från https://www.forskning.se/2023/02/06/hur-uppstar-autism-tre-avgorande-faktorer/

 

Mina reflektioner över:

Hur UTVECKLAS autism – 3 avgörande faktorer;

  1. Personlighetsdragutvecklas via de upplevelser vi får via stimuli från de sinnen vi känner in oss själva och vår omvärld med (berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet samt via ljus, ljud, lukt och smak). Dessa upplevelser blir till erfarenheter, tankar och kognition.
  2. Intelligens (IQ & EQ) och exekutiva funktioner – utvecklingen är avhängig av nämnda stimuli, vilken balans de har i förhållande till varandra. Vilket, i sin tur, är avhängigt av balans i nervsystem och tarmflora något som utvecklar över- och/eller underkänslighet för stimuli – något som, i sin tur, utvecklarobalans/avvikande balans i förmåga till intelligens (IQ & EQ) och exekutiva funktioner (ingår i högre kognitiva funktioner som kontrollerar och samordnar t.ex. uppmärksamhet, tanke och handling. Exekutiva funktioner gör att vi kan ta initiativ, fokusera, planera och organisera, göra som andra gör).
  3. Exponering för riskfaktorer – moderns balans (eubios)/obalans (dysbios) i tarmfloran (microbiotan), vid vaginal födsel, är avgörande. Balansen påverkas negativt av gifter och brister. Obalans/avvikande balans i tarmflora/microbiota utvecklar avvikande balans i nervsystem inklusive hjärna vilket, i sin tur, utvecklar avvikande fysiska och psykiska beteenden. Barnet kan då inte alltid göra som andra barn gör i livets dagliga aktiviteter och relationer.

Dagens forskning visar att avvikande tarmflora utvecklar avvikande beteenden

Dagens beprövade erfarenhet och forskning visar att avvikande tarmflora, dysbios, bl.a. utvecklar avvikande beteenden

Min sammanfattning av ovanstående – autism är en symptombild som vi lärt oss sätta ett namn på. Symptombilden – se professor Midtvedts träd – utvecklas utifrån följande:

  1. Obalans/Avvikande balans i tarmflora, dysbios – balansen är avhängigt av moderns tarmflora vid vaginal förlossning och av gifter samt brister. Gifter kan vara bekämpningsmedel, tillsatser i mat, mediciner/vacciner etc. Brister kan vara näringsbrist & brist på daglig och anpassad stimulering av berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet men även av stimuli via ljus, ljud, lukt och smak
  2. Avvikande balans i nervsystem inklusive hjärna – något som påverkas av balans i tarmflora. Daglig och anpassad stimulering är av avgörande betydelse för att ge barnet möjligheter kunna göra som andra barn gör i livets dagliga aktiviteter och relationer. Under tiden som det den anpassade stimuleringen pågår är barnets speciella behov av kompensation av dolda funktionshinder inom området känsel – de sinnen som individen känner in sig själv och sin omvärld med (se ovan) – i livets dagliga aktiviteter och relationer av avgörande betydelse för att barnet ska få möjlighet känna ”jag kan – fast så här i stället – dom ser mig!”
  3. Avvikande fysiska och psykiska beteenden i någon eller några av livets dagliga aktiviteter och relationer är en signal på att barnet har allt från små till stora svårigheter känna in sig själv och sin omvärld (något som påverkar förmåga till automatisering i vardagen) – på grund av avvikande balans i nervsystem och tarmar – vilket påverkar barnets förmåga att kunna göra som andra barn gör i livets dagliga aktiviteter och relationer.

Hade ovanstående hypotes i forsknings-modellen stämt om personlighetsdrag, intelligens, exekutiva funktioner och exponering för riskfaktorer hade killen i nedanstående video – och många andra med honom – aldrig kunnat agera så här fantastiskt i aktivitet och relation som han nu gör efter att han fått tillgång till kompensation av sina dolda funktionshinder inom området känsel. Troligen har han dock ej fått någon större tillgång till daglig och anpassad stimulering. Betänk att han fungerar förvånansvärt bra efter att i över 20 år ha väntat in insikt/förståelse från omvärlden!

SPELLERS, The High Wire; https://thehighwire.com/videos/spellers-take-autism-world-by-storm/

& Ett autism-mirakel; https://thehighwire.com/videos/an-autism-miracle/