Etikettarkiv: autism

Kunskaper inom området Neuropedagogik hjälper barn och unga med Autism och ADHD att bli friskare

VAD är en neuropedagog?
Neuropedagogen baserar sina kunskaper på hur kroppen fungerar utifrån ett neurofysiologiskt perspektiv med fokus på individens förmåga känna in den egna kroppen och den egna rörelsen i förhållande till sin omvärld vilket benämns Human Haptisk Perception, HHP – detta med vetskap om att denna förmåga utvecklar individens förmåga att snabbt och precist kunna agera i livets dagliga relationer och aktiviteter likt andra barn av samma ålder och kön gör.
Med hjälp av dessa kunskaper kan barnets speciella behov av bemötande vad gäller kompensation och stimulering sedan ta vid i hem, skola och på fritids samt i kommande arbetsliv.
Automatisering i vardagen
Snabbhet och precision benämns med ordet automatisering och är oerhört beroende av ekologisk och artegenföda (ex Eko-Paleo-Diet) – men även sömn, gemenskap, rörelse mm. Ju mer barnet utsätts för gifter och brister desto svårare får barnet att kunna göra som andra barn gör i livets dagliga relationer och aktiviteter, benämns Haptiska Perceptionsstörningar.
Än så länge bedöms inte området känsel av vården – huvudaktören i vår vardag!
Ja, än så länge har neuropedagogens kunskaper inte lyfts fram i ljuset vilket medfört att sjukvården (psykiatri och habilitering) inte bedömer barnets förmåga känna in sig själv och sin omvärld vilket medför att de ej heller sätter fokus på vad som orsakar den över- och underkänslighet som orsakar barnets avvikande förmåga att behärska vissa av livets dagliga relationer och aktiviteter.
Personlighet
Haptisk Perceptionsstörning är kärnan till barnets avvikande utveckling av personlighet och förmåga att klara av vissa av livets dagliga relationer och aktiviteter.
Individens förmåga känna in den egna kroppen och rörelsen formar således även individens personlighet.
Läkemedelsindustrin styr över sjukvårdens förmåga bedöma och behandla
Dagens sjukvård, som styrs av läkemedelsindustrins vinstintressen, har i stället valt att sätta namn, i form av diagnoser, på de symptombilder som individens avvikande neurofysiologi orsakat. Den avvikande neurofysiologin orsakas av de gifter och brister som vi idag omges av.
Inga ovaccinerade barn har utvecklat autism
Idag har forskning exempelvis visat att inga ovaccinerade barn och unga lider av de symptombilder vi lärt oss att sätta namn på i form av diagnoser som autism. Man har under de senaste åren jämfört ovaccinerade barn med vaccinerade barn.
Med största sannolikhet kommer forskning, inom snar framtid, även visa att alla de neuropsykiatriska diagnoserna, som lyder under de Autoimmuna Sjukdomarna, är betydligt vanligare hos de vaccinerade barnen jämfört med de ovaccinerade barnen.
Dagens forskning visar att avvikande tarmflora utvecklar avvikande beteenden

Dagens beprövade erfarenhet och forskning visar att avvikande tarmflora, dysbios, bl.a. utvecklar avvikande beteenden

Orsaker till symptombilder hemlighålls för att skydda vinsterna
Orsaken till symptombilderna hålls, än så länge, så hemliga som möjligt under påtryckning från läkemedelsindustrin.
De symtombilden som stämplas in under de neuropsykiatriska diagnoserna har hemlighållits i över 30 år nu – där man, som vanligt, smutskastar och lynchar samt förtalar den eller de som lyfter fram sanningen. Läkemedelsindustrin satsar mycket pengar på att förtala. Detta för att skydda sina tänkta vinster för sina vacciner och tillkommande mediciner!
Läkemedelsindustrin skor sig på den ohälsa som orsakats av vacciner & skräpmat
Det är läkemedelsindustrins vinstintressen som styr över barnens förutsättningar till hälsa och öde – barnen offras! Som förälder behöver man kunna sätta stopp för detta elände.
Idag vet man, via forskning, att 1 av 2 pojkar i USA kommer att ha stämplats med diagnosen autism 2032 – VEM ska ta hand om alla de barnen och HUR ska industrin hitta män som är arbetsföra!?
HUR förändrar vi barnens ohälsa?
Kan Autism och ADHD samt andra neuropsykiatriska symptom förändras positivt med hjälp av en neuropedag?
Mina egna erfarenheter och all den beprövade erfarenhet som jag baserat på forskning och andras beprövade erfarenheter är att möjligheten till ett betydligt friskare liv finns!
Tusentals barn har genomgått en positiv förändring och upplevt att deras möjligheter till att kunna göra som andra barn gör i livets dagliga relationer och aktiviteter har ökat betydligt genom föräldrarnas, deras och skolans samt arbetsgivarens ökade kunskaper om hur man kan kompensera individens dolda funktionshinder, under tiden som den dagliga och anpassade stimuleringen leder fram till att symptombilderna, allt eftersom, suddas ut!

Frisk från svår psykisk ohälsa med hjälp av anpassad kost med kosttillskott

Bjarte insjuknade sakta men säkert och vid 40 års ålder slog han i taket:

– symptomen fanns där, redan i barndomen, men växte sig allt starkare.

Symptomen diagnostiserade han själv som ADHD. Från tidig barndom hade han talsvårigheter i form av stamning och oro, rastlöshet, tvång, ångest och andra symptom som kan hänvisas till autism, schizofreni och depression samt destruktiva beteenden och handlingar. Han led även av okritiskt pengabruk, reducerad social förmåga och ineffektivitet. Med hjälp av anpassad kost med kosttillskott reducerades hans symptom dramatiskt under loppet av några veckor.

Hela Bjartes berättelse finns att läsa HÄR

ASD – infantil autism, autism, aspergers syndrom eller symptom på förgiftning med brister?

Ny diet minskar autism

Förändring av kost kan förändra barnets beteenden – den positiva förändringen kan forceras med hjälp av anpassad kompensation, anpassade kosttillskott och anpassade rörelser

De symptom som i dag tolkas som ASD (autism spektrum disorder) kan, som alla andra neuropsykiatriska, psykiatriska och neuromuskulära diagnoser, oftast förändras positivt genom att man förändrar barnets dagliga kost – något som bör kompletteras med anpassade och dagliga kosttillskott samtidigt som barnet skall tillåtas kompensera sina dolda funktionshinder. Den positiva förändring som oftast sker med hjälp av dessa åtgärder kan ofta forceras med hjälp av anpassade och dagliga rörelseaktiviteter.

Om barnet har svårt komma i balans, trots förändring av kost och anpassade kosttillskott kan extra höga doser av exempelvis omega-3 (oftast 2 till 3 ggr rekommenderad dos per dag) B12 etc. vara att rekommendera. Även tungmetaller och bakterier, som exempelvis streptokocker och/eller fästingburna infektioner som exempelvis borrelia, kan vara faktorer som utlöser symptomen eller medverkar till att symptomen inte släpper taget ordentligt trots långt kämpande med kost och kosttillskott.

Om barnet har svårt fokusera med blicken, få takt i bollandet eller i talet är detta, med största sannolikhet, orsakat av en nedsatt förmåga känna in den egna rörelsen vilket orsakar en nedsatt förmåga till motoriskt minne och en nedsatt förmåga automatisera rörelsen och där kan omega-3 och/eller B12 vara en bakomliggande orsak till att barnet inte kommer i fullgod balans.

Tungmetaller, som barnet bland annat kan få i sig via vaccinationer, kan avgiftas sakta men säkert med hjälp av bland annat alger, höga doser av C-vitamin eller genom Cease-metoden. Det är av vikt att avgiftningen sker mycket långsamt för att barnet skall slippa få allt för negativ påverkan på nervsystemet då gifterna passerar genom kroppen!

Tag hjälp av en näringsterapeut eller liknande om du känner dig osäker eller känner att du är i behov av att få mer hjälp med ditt barn.

Bakterier, som streptokocker, kan ”avgiftas” med hjälp av bland annat antibiotika – se här hur symptom på Tourettes syndrom och OCD var orsakade av streptokocker, så kallad PANDAS.

Om barnets symptom klingar av med hjälp av anpassad kost, kosttillskott, kompensation och rörelse ja då måste vi ställa oss frågan om det var en neuropsykiatrisk, psykiatrisk neuromuskulär sjukdom som barnet hade eller om det rent ut av var symptom på förgiftning och brister!?

Störst risk för somaliska barn utveckla autism med låg IQ

Skulle vara väldigt intressant titta på vad de somaliska barnen har för kostvanor, i sitt hemland, jämfört med vad de sedan får när de flyttar till ett annat land – och om de har lika hög risk att utveckla autism om de stannar kvar i sitt hemland, Somalia!?

Störst risk för somaliska barn utveckla autism med låg IQ.

Snart färdigt! Välkommen!

Min hemsida är snart överflyttad – allt eftersom kunskaperna förändras, genom ny, beprövad erfarenhet och forskning, ser jag nu fram mot att själv kunna gå in och ändra i text allt efter behov av att ge ny, uppdaterad information till alla er, trogna läsare! Välkomna!

Anledningen till att jag övergav min sida på www.neuropedagogen.blogspot.com var att någon såg till att ta bort mina sidor plus att det sedan visade sig vara mycket svårt få igång en kommunikation med dem – där av hittar ni nu mitt bloggande, på min nya hemsida, här på WordPress.

NU är jag här – motvinden lyfter draken högre och högre, energin flödar 😉 och den vill jag dela med mig av!

Välkommen till min nya hemsida & min nya blogg!

S. O. Neuropedagogik i Centrum bildades 1998 - efter att ha arbetat med barn och unga med speciella behov sedan 1979

S. O. Neuropedagogik i Centrum bildades 1998 – efter att ha arbetat med barn och unga med speciella behov sedan 1979

Välkommen till min nya sida!

copy-20090909-mor-0051.jpg

En god balans i livets dagliga aktiviteter och relationer kräver en god balans i barnets biokemi – en obalans går att förändra med hjälp av förändring av daglig kost, rörelse och kompensation

Hej, välkommen till min nya sida – som är under uppbyggnad!

Här kommer jag, på mina sidor, att dela med mig av mina egna livserfarenheter och arbetslivserfarenheter om hur störningar inom området känsel utvecklar avvikande human haptisk perception och därmed bidrar till att utveckla avvikande beteenden hos barn och unga på grund av en avvikande biokemi som påverkar deras förmåga att känna in sig själva och sin omvärld – något som påverkar deras förmåga att delta i livets dagliga aktiviteter och relationer på ett allt från lätt negativt till svårt sätt

Vilken svårighetsgrad barnet har på sina störningar beror på vilken intensitet och utbredning störningarna har och hur barnets omgivning, närmiljö, kan möta barnets speciella behov. Intensitet och utbredning beror på vilken grad av obalans barnets biokemi är i – något som kan påverkas av vad barnet äter och hur det rör sig samt blir berörd och bemött.

Kosten är basen för barnets möjligheter att utveckla sina beteenden positivt, följt av den dagliga rörelsen och bemötandet – utan goda förutsättningar till en god balans i barnets biokemi, genom den dagliga kosten, minskas barnets förmåga att röra sig och bete sig som andra barn gör eftersom rörelsen är beroende av en god balans i barnets biokemi liksom en god psykisk balans även är beroende av.

Här försöker jag förmedla vilka avvikande beteenden som utvecklas vid en biokemisk obalans och hur de kan förändras genom att man förändrar barnets dagliga intag av kost och rörelse samt bemötande i form av kompensation och bekräftelse.