NPF, talsvårigheter, skrivsvårigheter och lässvårigheter

Dr Doris Rapp är fantastisk!
Hon har bland annat visat hur intolerans & allergi påverkar barnets förmåga tala, rita och/eller skriva – samt humör, hudens kondition, astma mm. Inget av detta har brutit igenom i sjukvården, varken inom habilitering eller psykiatri, sedan jag började arbeta med det 1985.
 
I den här videon visar Dr Doris Rapp hur snabbt musklerna påverkas – finliret påverkas värst – du lär dig hur du kan testa dig, eller barnets känslighet!
Hon berättar även om bakpulvrets (bikarbonat) positiva egenskaper!
Hur kan vi då veta om barnets förmåga till finmotorik i mun och/eller fingrar är nedsatt?
Bedömning – Bästa testet för att kolla förmåga till den automatisering som krävs för att tala, måla, skriva, läsa, knäppa, knyta och äta ”snyggt” är Bruininks-Ozeretsky test.
Där fokuserar jag på:
*Deltestet som bedömer förmåga till Öga-hand-koordination
och
*Deltestet som bedömer förmåga till snabbhet och precision
Oftast har barnet en god förmåga till öga-hand-koordination men faller ur 2-10 år på förmåga till snabbhet och precision (en 17-åring, där de satt diagnosen asperger syndrom på symptombilden) var 10 år försenad!
En del av barnen har även väldigt nedsatt förmåga till öga-hand-koordination.
Nedsatt förmåga suga, tugga, tala, rita, måla, läsa och skriva måste kompenseras
Att kompensera nedsatt förmåga till finmotorik, således känna in och automatisera rörelsen, ska vara lika självklar som att få lov kompensera nedsatt förmåga att se och/eller höra!