Kunskaper inom området Neuropedagogik hjälper barn och unga med Autism och ADHD att bli friskare

VAD är en neuropedagog?
Neuropedagogen baserar sina kunskaper på hur kroppen fungerar utifrån ett neurofysiologiskt perspektiv med fokus på individens förmåga känna in den egna kroppen och den egna rörelsen i förhållande till sin omvärld vilket benämns Human Haptisk Perception, HHP – detta med vetskap om att denna förmåga utvecklar individens förmåga att snabbt och precist kunna agera i livets dagliga relationer och aktiviteter likt andra barn av samma ålder och kön gör.
Med hjälp av dessa kunskaper kan barnets speciella behov av bemötande vad gäller kompensation och stimulering sedan ta vid i hem, skola och på fritids samt i kommande arbetsliv.
Automatisering i vardagen
Snabbhet och precision benämns med ordet automatisering och är oerhört beroende av ekologisk och artegenföda (ex Eko-Paleo-Diet) – men även sömn, gemenskap, rörelse mm. Ju mer barnet utsätts för gifter och brister desto svårare får barnet att kunna göra som andra barn gör i livets dagliga relationer och aktiviteter, benämns Haptiska Perceptionsstörningar.
Än så länge bedöms inte området känsel av vården – huvudaktören i vår vardag!
Ja, än så länge har neuropedagogens kunskaper inte lyfts fram i ljuset vilket medfört att sjukvården (psykiatri och habilitering) inte bedömer barnets förmåga känna in sig själv och sin omvärld vilket medför att de ej heller sätter fokus på vad som orsakar den över- och underkänslighet som orsakar barnets avvikande förmåga att behärska vissa av livets dagliga relationer och aktiviteter.
Personlighet
Haptisk Perceptionsstörning är kärnan till barnets avvikande utveckling av personlighet och förmåga att klara av vissa av livets dagliga relationer och aktiviteter.
Individens förmåga känna in den egna kroppen och rörelsen formar således även individens personlighet.
Läkemedelsindustrin styr över sjukvårdens förmåga bedöma och behandla
Dagens sjukvård, som styrs av läkemedelsindustrins vinstintressen, har i stället valt att sätta namn, i form av diagnoser, på de symptombilder som individens avvikande neurofysiologi orsakat. Den avvikande neurofysiologin orsakas av de gifter och brister som vi idag omges av.
Inga ovaccinerade barn har utvecklat autism
Idag har forskning exempelvis visat att inga ovaccinerade barn och unga lider av de symptombilder vi lärt oss att sätta namn på i form av diagnoser som autism. Man har under de senaste åren jämfört ovaccinerade barn med vaccinerade barn.
Med största sannolikhet kommer forskning, inom snar framtid, även visa att alla de neuropsykiatriska diagnoserna, som lyder under de Autoimmuna Sjukdomarna, är betydligt vanligare hos de vaccinerade barnen jämfört med de ovaccinerade barnen.
Dagens forskning visar att avvikande tarmflora utvecklar avvikande beteenden

Dagens beprövade erfarenhet och forskning visar att avvikande tarmflora, dysbios, bl.a. utvecklar avvikande beteenden

Orsaker till symptombilder hemlighålls för att skydda vinsterna
Orsaken till symptombilderna hålls, än så länge, så hemliga som möjligt under påtryckning från läkemedelsindustrin.
De symtombilden som stämplas in under de neuropsykiatriska diagnoserna har hemlighållits i över 30 år nu – där man, som vanligt, smutskastar och lynchar samt förtalar den eller de som lyfter fram sanningen. Läkemedelsindustrin satsar mycket pengar på att förtala. Detta för att skydda sina tänkta vinster för sina vacciner och tillkommande mediciner!
Läkemedelsindustrin skor sig på den ohälsa som orsakats av vacciner & skräpmat
Det är läkemedelsindustrins vinstintressen som styr över barnens förutsättningar till hälsa och öde – barnen offras! Som förälder behöver man kunna sätta stopp för detta elände.
Idag vet man, via forskning, att 1 av 2 pojkar i USA kommer att ha stämplats med diagnosen autism 2032 – VEM ska ta hand om alla de barnen och HUR ska industrin hitta män som är arbetsföra!?
HUR förändrar vi barnens ohälsa?
Kan Autism och ADHD samt andra neuropsykiatriska symptom förändras positivt med hjälp av en neuropedag?
Mina egna erfarenheter och all den beprövade erfarenhet som jag baserat på forskning och andras beprövade erfarenheter är att möjligheten till ett betydligt friskare liv finns!
Tusentals barn har genomgått en positiv förändring och upplevt att deras möjligheter till att kunna göra som andra barn gör i livets dagliga relationer och aktiviteter har ökat betydligt genom föräldrarnas, deras och skolans samt arbetsgivarens ökade kunskaper om hur man kan kompensera individens dolda funktionshinder, under tiden som den dagliga och anpassade stimuleringen leder fram till att symptombilderna, allt eftersom, suddas ut!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.