Välkommen!

Välkommen till min sida om vägen till Friskare barn och unga NU!

Förändring av daglig kost, rörelse och kompensation

ger möjligheter till

Friskare barn och unga NU!

S. O. Neuropedagogik i Centrum bildades 1998 - efter att ha arbetat med barn och unga med speciella behov sedan 1979

S. O. Neuropedagogik i Centrum bildades 1998 – efter att jag hade arbetat med barn och unga med speciella behov inom offentliga sektorn sedan 1979

S. O. Neuropedagogik i Centrum visar dig vägen till de verktyg som ger barn och unga med psykisk ohälsa möjligheter bli friskare

– med eller utan medicinering kan ditt barn bli friskare genom

kost, rörelse & kompensation

 GARANTI på behandling genom coachning under tio månader!

S. O. Neuropedagogik i Centrum erbjuder GRATIS telefonkonsultation i 15 minuter!

Genom noggrann läsning på mina sidor

ges du möjligheter

förändra ditt barns beteenden på egen hand!

Gifter & brister utvecklar symptom, så kallade avvikande beteenden – symptom som kan få oss att associera till, eller som redan har givit, någon form av diagnos:

inlärnings-, koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter, utvecklingsförsening, ADHD, autism, Aspergers- och Klienerfelters syndrom, depression, ångest, psykos, schizofreni etc.

 Konsultation, veckoslutskurser och föreläsning eller webbkurs ger dig ökad förståelse för hur processad kost, avvikande tarmflora, näringsbrister, gifter och brister kan ge avvikande känsel, således störningar inom området känsel, och utveckla till avvikande beteenden