Konsultation – Kurser – Föreläsningar

Information om föreläsningar och information om Svensk Förening mot Proteinintolerans, andra gifter och brister finner du längst ned på denna sida – mina kontaktuppgifter finner du längst ned på denna sida!

Konsultation, kurser, föreläsningar och hjälp med ACHIM

Kost och rörelse har en dokumenterat god effekt vid bl.a. adhd, autism, depression, aggression, läs- och skrivsvårigheter samt vid andra beteendeavvikelser.

Konsultation innebär att jag med hjälp av intervjufrågor, samtal, observationer i leken, bedömning av barnets reaktioner, beteenden och förmågor i aktivitet och relation utför en bedömning av barnets förmåga känna in sig själv och sin omvärld vilket ger en kartläggning över barnets eventuella över- och underkänslighet för stimuli via berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet men även för stimuli via ljus, ljud, lukt och/eller smak.

Bedömningen utgör basen för förslag på anpassad kost med kosttillskott, kompensation samt rörelseaktivitet som sedan bör följas i minst tre, helst sex, månader för att ge svar på vilka behandlingsresultat just ditt barn/det här barnet kan uppnå. Finjusteringar kan behöva göras, under tidens gång, vad gäller kost, kosttillskott, kompensation och rörelsestimulering.

Redan inom loppet av några veckor ser du/ni oftast en glädjande förändring av barnets fysiska och psykiska beteenden – något som ökar barnets förmåga delta i livets dagliga aktiviteter och relationer vilket, i sin tur, ökar barnets livskvalitet!

* Kostnad:
* för information utan skriftlig sammanfattning, arbetstid cirka 9 timmar, varav 3-4 timmars bedömning med samtal och information, 3 500,00 kr – OBS! Inklusive moms för privatpersoner

* för information med skriftlig sammanfattning, arbetstid cirka 11-12 timmar, varav 3-4 timmars bedömning med samtal och information, 4 500,00 kr – OBS! Inklusive moms för privatpersoner

Garanti på coachning

Om du/ni behöver coachning under den tid ni lägger om kost mm. erbjuder jag dig/er och ditt/ert barn detta samtidigt som jag lämnar garanti på min coachning för en summa om endast 300 kr/mån: du/ni får pengarna tillbaka om ditt/ert barn inte blir friskare inom loppet av tio månader!

Tag kontakt, se nedan, för information om eventuell rabatt mm.

Hjälp med ACHIM

Känner du att du behöver hjälp med att beställa och hämta hem ACHIM kan jag vara dig behjälplig med transport och/eller själva införandet av ACHIM – kontakta mig så får vi se hur vi kan mötas. Själva produkten, ACHIM, blir ej dyrare köpa in via mig. Kostnad för resa och ev hjälp vid själva införande tillkommer dock.

ACHIM ett mikrobiota

ACHIM är ett mikrobiota – en ansamlig av bakterier som är beroende av varandra för god balans, så kallad eubios, i individens tarmflora. De måste odlas ömt, för att bevaras och utvecklas i din tarm, med hjälp av en kost som gynnar deras tillväxt.

Via länken nedan får du veta vilka möjligheter det finns med hjälp av ACHIM – jag översätter texten till att det ungefär står så här:

ACHIM är en kultur av probiotiska tarmbakterier från en frisk norsk kvinna, som odlats och underhållits på Karolinska Institutet i mer än 20 år under övervakning av professor i mikrobiell ekologi Tore Midtvedt.

Kulturen har behållit sin ursprungliga funktion genom att viktiga bakterier för god tarmfunktion och nödvändig biokemisk kommunikation och immunfunktion finns i kulturen. Exempel på sådana bakterier som du inte hittar i andra probiotika är Akkermansia muciniphila och Faecalibacterium prausnitzii.

Vetenskapliga studier har utförts särskilt för antibiotika associerade med diarré (Clostridium difficile / Pseudomembranous colitis) med tydligt bättre effekt än med antibiotika.

Kulturen har levererats till över 4000 användare och har mycket bra dokumentation för säkerhet och frånvaro av allvarliga biverkningar.

Effekten varierar emellertid beroende på diagnosen, och för vissa räcker inte bara en insättning.

När du går in på sidan kan du klicka på bilden – då kommer du till en intervju med professor Tore Midtvedt.

Den här länken är dessutom en bra länk att gå in på om/när du önskar köpa in ACHIM via Vivibene och ordna med transport samt intag av ACHIM på egen hand.

KURS

* Kurs för dig som letar efter de verktyg som hjälper barn och unga ut ur beteendeavvikelser, utanförskap, skolk och psykisk ohälsa

– kursen består av två kursdagar

S. O. Neuropedagogik i Centrum bildades 1998 - efter att ha arbetat med barn och unga med speciella behov sedan 1979

S. O. Neuropedagogik i Centrum bildades 1998 – efter att jag, som leg arbetsterapeut, arbetat med barn och unga med speciella behov sedan 1979

Kursen vänder sig till föräldrar och personal som arbetar runt barn och unga som utvecklat avvikande fysiska och psykiska beteenden, utanförskap, skolk och psykisk ohälsa tag kontakt och anmäl dig/er!

Minsta antal deltagare är fem personer och max antal deltagare är tio personer.

Kursen anordnas över veckoslut utanför i Lysekil – lördag till söndag. Kursen kan även anordnas via webinar. Du är alltid lika välkommen att kontakta mig så vi kan vi komma överens om var, när och hur!

Kursinnehållet ger dig de 3 verktyg som ger dig förståelse och kunskap om hur du kan hjälpa barn och unga känna att de kan göra som andra barn och unga gör genom att använda dig av de verktyg som hjälper dem komma i ökad balans och därmed får ökade möjligheter känna tillhörighet, att de duger och kan – fast så här i stället!

1. Känn igen känselbeteenden – ger dig kunskaper om hur avvikande balans i tarmflora utvecklar avvikande balans i nervsystem vilket, i sin tur, utvecklar avvikande känsel vilket, i sin tur, utvecklar avvikande fysiska och psykiska beteenden.

2. Kompensation av barnets dolda funktionshinder – varför avvikande känsel är minst lika viktigt kompensera som vi idag tillåter kompensation av avvikande syn och avvikande hörsel. VARFÖR barnet skall få kompensera sina dolda funktionshinder i stället för att träna …

 3. Stimulering av avvikande känsel – hur och varför anpassad kost med kosttillskott och rörelse stimulerar barn och unga till ökad balans i tarmflora, nervsystem och beteenden

Teori varvas med praktik utifrån föreläsningskompendium som tillhör kursen:

* känselbeteenden vid över- och underkänslighet * kompensation kan vara fysisk eller psykisk * varför avvikande känsel är minst lika viktiga bedöma och behandla som avvikande syn och avvikande hörsel *stimulering – vad dagens kost gör med våra barns ”kroppar och knoppar” * hur området känsel påverkas av kost, andra gifter och brister * hur vi kan tillaga maten och de gröna smoothiesarna – viss tillagning ingår i kurstiden * vilka kosttillskott kan utgöra bas och när/varför bör vi gå vidare till näringsterapeut * vilka rörelseaktiviteter kan utgöra bas och när/varför bör vi gå vidare till andra terapeuter som arbetar med stimulering via rörelse * Anpassad Djupmassage – i stället för Taktil Massage, varför och hur

Kursplats: Röe Gård utanför Lysekil
Kurstid: Lördag kl. 09.00 – 18:00 och söndag kl. 8:00 – 17.00 – sammanlagt 16-18 kurstimmar.

Kost och logi: 495sv kr/dag + boende utefter Röe Gårds prislista
Kursavgift: 2.000sv kr* (1.000sv kr/deltagare/dag)
Total kostnad: 2.000sv.kr + kost och logi

Anmälningsavgift 1000 kr inbetalas på BG: 5280-4754 tre veckor innan avtalad kursstart.

Anmälningsavgiften är inkluderad i totalpriset och återbetalas endast vid sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg.

Datum för veckoslutskurser: hösten 2020 & våren 2021 – datum bestäms tillsammans med kursdeltagarna

– för mer information och intresseanmälan se nedan

Det du/ni lär dig/er ger barn och unga möjligheter bli friskare, oftast inom loppet av några veckor till månader – det finns dock en del undantag där det tagit något längre tid

Inom loppet av några veckor till månader finns således möjligheter för barn och unga att bli friskare och få en ökad livskvalitet – inget att förlora, bara något att vinna för både föräldrar och personal inom förskola, skola, socialtjänst mm.

Genom det du/ni får med dig/er från kursen, inklusive den kurslitteratur och de filmer som jag rekommenderar, ger jag dig/er förutsättningen att laga den rätta kosten och finna den roliga rörelseaktiviteten på hemmaplan – tappar du/ni taget, så ringer eller mejlar du/ni till mig och jag ger dig/er stöd gå vidare, det ingår, än så länge, i kursavgiften!

Anpassad kost, kompensation och rörelse ger friskare barn och unga än vad pillret gör!

Jag som håller i kursdagarna heter Sussie Olofsson, jag är leg arbetsterapeut och har specialiserat mig inom området avvikande beteenden som utvecklas genom barnets avvikande känsel där fokus läggs på barnets speciella behov av bemötande av kompensation och stimulering för att främja en så positiv utveckling som möjligt av barnets förmåga delta i livets dagliga aktiviteter och relationer – något som oftast har visat sig leda till att barnets psykiska hälsa och livskvalitet ökar – det anpassade bemötandet baseras utifrån ett neuropedagogiskt perspektiv.
Mina egna livserfarenheter och erfarenheter från mitt arbetsliv, baserade på beprövad erfarenhet och färsk forskning, och i min samverkan med andra terapeuter och föreningar har genom åren givit mig kunskaper om vilken positiv effekt anpassad kompensation, anpassad kost/diet och anpassad rörelse har på barns och ungas avvikande beteenden – se vidare under Referenser.

OBS! Fler kursdeltagare än fem personer ger oss möjligheter ha kursverksamheten i norra VärmlandLindås B&B – något som blir billigare än inkvartering och mat via Röe Gård

*inkl. moms för privatpersoner och exkl. moms för verksamheter och företag

* Kursen som ger dig kunskap om Anpassad Djupmassage

Under en halvdag alternativt en heldag ger jag dig kunskaper om varför Anpassad Djupmassage många gånger kan vara mer effektiv än exempelvis Taktil Massage – framförallt på de barn och unga som har svårt ta emot beröring, har nedsatt medvetenhet om sin kropp, om antal, tid och rum. Antal kursdeltagare: min 3 max 6 Halvdag: ger dig praktisk kunskap om hur du utför massagen Heldag: inkluderar även teori om hur och varför

Kursplats: Lysekil
Kursavgift: Halvdag 300sv kr/deltagare Heldag 600sv kr/deltagare*

För mer information eller intresseanmälan kontakta

Sussie Olofsson +46705533994

neuropedagogen@gmail.com

Mina sidor på Facebook:
Nätverket för Friskare barn och unga NU!

Friskare barn och unga NU!

 FÖRELÄSNINGAR viaSkype eller Zoom

Föreläsning om vilka möjligheter det finns till friskare barn och unga inom loppet av 3 till 6 månader – något man exempelvis kan fokusera på under den tid man står i kö för att få komma till BUP

genom anpassad kost och rörelse där frågan ”MAT eller PILLER?” ställs på sin spets

för 5 -20 kursdeltagare

Lär dig de tre verktygen – och du kan möta barnet där det är

Kontakta mig så får du veta mer!

Förändring av daglig kost, kompensation och rörelse ger möjligheter till friskare barn och unga

Förändring av daglig kost,kosttillskott, kompensation och rörelse ger möjligheter till friskare barn och unga

SVENSK FÖRENING MOT PROTEININTOLERANS, ANDRA GIFTER OCH BRISTER – bildas genom Nätverket för Friskare barn och unga NU!

Passa på att göra en intresseanmälan och vara med och starta upp Svensk Förening mot Protein Intolerans, andra gifter och brister, SFPI

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.