Kosttillskott

Precis som man kan göra med den dagliga rörelsen, kan man även göra med kosttillskotten – VARIERA! Det ger möjligheter för kroppen att finna ut vad som verkar vara det mest optimala – och det mest optimala kan många gånger vara variation av varumärke på kosttillskotten!

Läckande tarm kan utveckla en hel del olika symptom, beroende av vilken balans i biokemin individen har, symptomen tolkas i dag oftast som neuropsykiatriska eller psykiatriska diagnoser.

Läckande tarm kan utveckla en hel del olika symptom, beroende av vilken balans i biokemin individen har, symptomen tolkas i dag oftast som neuropsykiatriska eller psykiatriska diagnoser.

Eftersom dagens mat ofta är näringsfattig och barnets tarm läcker behöver barn och unga med psykisk ohälsa kosttillskott … Basen är daglig och anpassad kost med en kost som dels gynnar balans på pH-värdet – som ska ligga på minst 7.0 för att gynna tillförsel av näring och bortförsel av slaggprodukter på cellnivå – och dels gynnar tarmflorans tillväxt samtidigt som barn och unga kan ta minst dubbel dos av omega-3, höga doser med ett bredspektrum av tarmbakterier, vitaminer och mineraler samt lagom (i början små doser så man inte rensar ut för fort) dos med alger som gynnar utrensning av slaggprodukter. Bästa bredspektrum av tarmbakterier, för tarmfloran, torde vara ACHIM – se längre ned på denna sida.

Den positiva utveckling som oftast sker med hjälp av denna livsstilsförändring kan, i vissa fall, dock avstanna och andra, speciella kosttillskott och utrensningar kan då komma i fråga om barnet, eller du som förälder känner att det möjligen kan ”finslipas” lite till 😉

Ju äldre barnet blir desto mer kan barnet känna efter själv – vad som känns förnöjsamt, mindre bra eller dåligt. Många gånger kan barnet behöva använda sig av mikrobiota/ACHIM (läs längre ned) för att få möjligheter öka balansen i tarmfloran – tarmfloran utgör basen för balansen i barnets nervsystem inklusive hjärna.

* Tarmbakterier, probiotika

Obalans i tarmen, så kallad dysbios eller utarmad tarmflora, påverkar hur barnets kropp och knopp (nervsystem) fungerar och således hur barnet mår. Som många av oss vet att tarmen står för 70 till 80% av vårt immunförsvar och att tarmen tillverkar exempelvis runt 70% av signalsubstansen serotonin. Obalans i tarmen kan således utveckla brist på bland annat serotonin – vid brist kan individen lätt hamna i en depression. Det gäller då att balansera upp individens balans i tarmfloran.

Goda tarmbakterier finns bland annat i mjölksyrade grönsaker, såsom surkål, och är mumma för tarmen liksom rå lök, jordärtskocka och kål. Daglig tillförsel av mjölksyrade produkter och annan mumma för tarmen ger mage och tarm möjligheter hålla sig i god balans tillsammans med hjälp från bl,a, daglig  och grön smoothie – helst en liter under var förmiddag, se förorden i boken Grönt för livet (längre ned på sidan).

För att öka på spektrumet av tarmbakterier kan man använda sig av tillskott:

 ProbioZym är tarmbakterier som är speciellt framtagna för barn med autism - minns då att autism (ASD/AST) oftast är, så länge ingen bevisat motsatsen, symptom på förgiftning och brister.

ProbioZym är tarmbakterier som är speciellt framtagna för barn med autism – minns då att autism (ASD/AST) oftast är, så länge ingen bevisat motsatsen, symptom på förgiftning och brister. Dessa tarmbakterier hjälper barnet bryta ned proteinerna i mjölk- och mjölprodukter.

ProbioZym – är väl etablerad av de läkare i Norge som arbetat med proteinintolerans länge. Den räcker i ungefär en månad och skall förvaras kallt för bästa hållbarhet. Den kan ingå i den konsultation du kan beställa genom mig, vilket innebär att du sedan kan köpa produkten via mig, om du så önskar. ProbioZym säljs i burkar om 60 kapslar som skall förvaras kallt och de räcker ungefär i en månad. ProbioZym säljs via några återförsäljare i Sverige vilka jag länkat till här.

Probiform – verkar vara en spännande sammansättning av levande bakteriekultur, ett bredspektrum, framtagen av en japansk professor, som är på frammarsch inom Sverige, säljs som bag-in-box i flytande form – även den kan ingå i samband med en konsultation hos mig om ProbioZym är svår få tag på.

Probiform tillsammans med ProbioZym och omega-3 samt anpassad kost kan ge barnet möjligheter till ett friskare liv
Probiform tillsammans med ProbioZym och omega-3 i kombination med vitaminer och mineraler samt anpassad kost kan ge barnet möjligheter till ett friskare liv – OBS! Alla barn tål inte havre (se bild), här i form av havregurt …
Om balansering av tarmflora inte hjälper kan möjligheter finnas genom ACHIM
Om man inte uppnår fullgod balansering av tarmflora och nervsystem med hjälp av daglig och anpassad kost med kosttillskott kan man ge barn och unga ett mikrobiota, ACHIM, som är framtaget av professor Tore Midtvedt och hans forskarteam på Karolinska Institutet i Stockholm – detta för att se om det finns möjligheter till ökad balans.
ACHIM består av ett samlat kluster av de tarmbakterier som behöver varandra för att hålla tarmfloran i balans – om individen utvecklat en avvikande balans i tarmfloran på grund av exempelvis kejsarsnitt, intag av antibiotika/penicillin eller någon form av medicinering som varit olämplig för bibehållen balans i tarmfloran, stress, processad kost, bekämpningsmedel, mjöl-, mjölk- och sockerprodukter etc. kan det således finnas möjligheter balansera upp tarmflora och nervsystem ganska så snabbt med hjälp av ACHIM.
Lyssna till professor Tore Midtvedts egna berättelse om hur han utvecklat ACHIM.

ACHIM ett mikrobiota

ACHIM är ett mikrobiota – en ansamlig av bakterier som är beroende av varandra för god balans, så kallad eubios, i individens tarmflora

Professor Tore Midtvedt har gjort en symbolisk bild över hur en avvikande balans i vår tarmflora (som symboliseras av trädets rötter) kan påverka vår kropp och knopp (som symboliseras av trädets grenar och kvistar) och vilka symptom vi då riskerar utveckla – olika symptombilder som vi idag sätter namn på i form av olika diagnoser – många av dem räknas in under de autoimmuna sjukdomstillstånden (immunförsvaret sägs ”angripa” vår kropp på olika sätt).

Forskningsresultaten visar att ACHIM har en positiv effekt på de symptom som vi idag ser som ex. Mb Chron, IBS, systemisk skleros, autism mm. Dessa symptombilder kan, med största sannolikhet, utvecklas på grund av en utarmad tarmflora.

ACHIM är ett mikrobiota och ska inte jämföras med fekal transplantation. Det kan sammanliknas vid ett bredspektrum av probiotiska bakterier. Achim har nu provats på ett brett utbud av symptom/diagnoser med i huvudsak delvis tydligt positiva upplevelser där även tarmbesvär är en del av symptombilden. Dysbios, således utarmad tarmflora, äv vanliga fynd vid olika autoimmuna sjukdomstillstånd.

Professor Tore Midtvedt har valt att sätta diagnosen autism på en av de grenar till trädet som symboliserar vad dysbios/utarmad tarmflora riskerar att utveckla för symptombilder/diagnoser.

På DAN!-konferenser i Oslo och i Stockholm, för ett tiotal år sedan (runt 1998 till 2010), lades beprövad erfarenhet och forskning fram som visade att den vita hjärnsubstansen var angripen av inflammatoriska tillstånd på barn och unga med de symptom som vi redan då lärt oss tolka som autism (trots att man, redan då, visste att många av symptomen kunde lindras, eller försvinna, med hjälp av daglig och anpassad kost med kosttillskott). DAN! stod för Defeat Autism Now! och leddes av en ganska så stor grupp läkare som visat att livsstilsförändring med hjälp av anpassad kost med kosttillskott förändrade barnens utveckling av beteenden – man kunde visa allt från små till mycket stora och positiva förändringar. Idag kan vi, genom de senaste 8-10 årens samlade forskning inse att anpassad kost med kosttillskott kan förändra barnets balans i tarmfloran och därmed barnets balans i nervsystemet – vilket avspeglar sig i barnets förändring av fysiska och psykiska beteenden:

”En stor studie fann att människors tarmmikrobiom – det vill säga bakterierna som lever i deras matsmältningssystem – är relaterat till deras personlighet” – vilket, i egentlig mening, bekräftar att förändring av kost förändrar balansen i barnets tarmflora och nervsystem vilket, i sin tur, förändrar barnets fysiska och psyksika beteenden, således barnets personlighet.

Vill du ha hjälp med att få tag på ACHIM eller andra tarmbakterier – om/när du inte hittar dessa produkter själv via nätet, ta gärna kontakt med mig.

Dagens forskning visar att avvikande tarmflora utvecklar avvikande beteenden

Dagens forskning visar att avvikande tarmflora utvecklar avvikande beteenden

Allt fler får diagnosen adhd och således ökar medicineringen. Tidigare visade neurobiologisk forskning att flera psykiska sjukdomar kan bero på en koppling mellan ett stört immunsystem och hjärnans utveckling – en obalans i biokemin – således en obalans i tarmfloran! Läs mer om hur psykiater, leg psykoterapeut och docent vid Karolinska institutet, Susanne Bejerot ser på det här!
Läs reflektionen över Susanne Bejerots artikel här!

 

* Omega-3

Darrhänthet, darrig och okoordinerat röstläge, koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter, ADHD mm. kan vara symptom på att kroppen lider av brist på omega-3

En kille på 17 år som var simmare och långsam skrivare & läsare – var med i vår interna studie där vi fokuserade på vad som händer med automatiseringen av rörelsen inom loppet av tre månader med hjälp av dubbel dos omega-3 och hur detta påverkar förmåga till aktivitet och relation – uttryckte sig så här efter tre månader med dubbel dos av omega-3 ”Nu vet jag äntligen vad andra andningen är – det har jag inte fattat förut!” och ”Äntligen kunde jag gå till min gamla mattelärare och visa att jag visst klarade av proverna på gymnasiet eftersom jag fick längre tid på mig!” Dessutom hade hans förmåga till automatisering ökat påtagligt!

Dr Olle Haglund har kommit ut med boken omega-3-revolutionen

Många gånger måste vi anpassa oss efter plånboken och då kan Möllers Tran och kallpressad linfröolja vara nog så goda alternativ.

Ibland kan en del tillskott kännas onödigt dyra - här två som kan passa din plånbok

En av de senaste omega-3-källorna i raden lär ha en mycket god effekt på de avvikande beteenden som nämns här ovan, Artic Med, men SAN omega-3 total och Algatrium Plus kan vara minst lika effektiva, det gäller här som över allt annars; man får prova sig fram under tremånadersperioder. Troligen nämner Dr Haglund den viktiga forskning som bland annat Dr Alexandra Richardsson och Dr Jaqueline Stordy utförde och lanserade i slutet av 1900-talet – denna forskning har bland annat fått Karolinska Institutet att kika närmare på vad höga doser av omega-3 kan bidra med för barn och unga med psykisk ohälsa som avspeglar sig som ADHD eller ADD – tillskott kan medverka till att en hel del av symptom på ADHD avtar med hjälp av omega-3/ADD avtar med hjälp av omega-3 eller försvinner Enbart med hjälp av omega-3!

Möjligen nämner Dr Haglund inte den viktiga forskning som Dr Alexandra Richardsson och Dr Jaquline Stordy lanserat men han skriver en hel del om omega-3 och dess betydelse och varför vi har brist på denna essentiella fettsyra i dag - brister som ger brister i individens förmågor

* Vitaminer och mineraler, antioxidanter

Vitaminer och mineraler finns, liksom antioxidanter i många olika former – en del önskar billigare produkter medan andra föredrar dyrare alternativ – mig veterligt är ingen jämförande studie utförd där man jämför de olika kosttillskottens effekter i förhållande till varandra.

Det mest naturliga, så som exempelvis nässlor och nypon, kan oftast vara det bästa underhållarna när vi väl arbetat upp barnets balans i biokemin men eftersom det inte alltid är så lätt få i barn och unga nypon– och nässelpulver får vi leta efter alternativ. Ett sätt att få i barn och unga vitaminer och mineraler genom dessa produkter är att blanda ned dem i grön smoothie – recept och böcker som jag hänvisar till vid en konsultation.

Nypon- och nässelpulver i en drink alternativt i barnets gröna smaskiga smoothie ger bra näringstillskott
Nypon- och nässelpulver i en drink alternativt i barnets gröna smaskiga smoothie ger bra näringstillskott

Bredspektrum av vitaminer och mineraler har visat sig vara av avgörande betydelse vid psykisk ohälsa. 70-80% blir friskare inom loppet av några veckor med hjälp av enbart vitaminer, mineraler och omgea-3 – men kost, tarmbakterier och rörelse är också av avgörande betydelse! Vitaminernas och mineralernas betydelse för psykisk hälsa är något som inte enbart Dr Flytlie visat genom de studier han presenterar i sin bok, se bild,

Vitaminer och mineraler inklusive essentiella fettsyror har betydelse för barnets lust och psykiska hälsa

utan även vad forskare som professoer Bonnie Kaplan och Professor Julia Rucklidge visat genom sin forskning – något som även bekräftas genom Dr Bo Jonssons bok, se bild.

Vitaminer och mineraler samt daglig rörelseaktivitet i kombination med anpassad kost ger möjligheter till ett friskare liv utan depression

Vitaminer och mineraler samt daglig rörelseaktivitet i kombination med anpassad kost ger möjligheter till ett friskare liv utan depression

Kaplan och Rucklidge rekommenderar EmpowerPlus och eventuellt även Berocca – alternativ till detta skulle kunna vara exempelvis i flytande form där både Kyäni och Fit Line givit goda, kliniska resultat. Ett annat exempel är Noni men även andra vitaminer och mineraler finns – se bara upp så de inte innehåller mjölk- eller mjölprodukter …

Flytande kosttillskott, förutom Kyäni, Noni och FitLine kan man även prova Mega Vital - finns för barn och vuxna - glöm inte öka dosen ;-)

Flytande kosttillskott, förutom Kyäni, Noni och FitLine kan man även prova Mega Vital – finns för barn och vuxna – glöm inte öka dosen 😉

B12

Shots med B12, således sprutor, dagligen, med hjälp av B12, mot autism har visat sig hjälpa många av de barn och unga som har en nedsatt förmåga till automatisering av rörelsen – en nedsatt automatisering påverkar barnets förmåga att snabbt och precist parera en rörelse i aktiviteter som knäppa, knyta, skära, läsa, skriva, parera ett fall, där två saker skall utföras samtidigt etc.

Magnesium

Magnesium är ett måste och då du ger ditt barn kalk ett absolut måste – om man inte kompletterar pH-kalk med dagligt intag av nässla, som är rik på magnesium, bör man ge barnet andra möjligheter till magnesium genom ex. extra tillskott av magnesium genom ex. salva, tuggtabletter etc. Nässla är en bra ingrediens i den dagliga och gröna smoothiesen 😉

Antioxidanter bör, liksom vitaminer och mineraler, intas via ett bredspektrum, och ett gott alternativ kan vara Dr Öckermans Bredspekrum alternativt en mycket likartad produkt som bland annat säljs via mig.

* Kalk, Björkaska, björksav eller bikarbonat

Många av de barn och unga som bär på symptom som kan tolkas vara neuropsykiatriska

Du kan hjälpa ditt barn att kontrollera sitt pH varje morgon, periodvis, för att se att kosten är den rätta
Du kan hjälpa ditt barn att kontrollera sitt pH varje morgon, periodvis, för att se att kosten är den rätta

eller psykiatriska ”bor” oftast i en sur kropp och bör få hjälp att så snart som möjligt komma i en god balans med sitt pH-värde – allt för att cellfunktionen skall erbjudas en så god miljö som möjligt! pH—värdet kan du enkelt kontrollera med hjälp av lackmuspapper som du/ni, vid en konsultation, kan köpa via mig alternativt via andra återförsäljare till pH-balans.

Både kalk och björkaska kan du köpa via mig, vid en konsultation, alternativt via andra återförsäljare. Dessa produkter kan hjälpa barn och unga att snabbare nå en basisk inre miljö vilket även är förutsättningen för bland annat en god kognitiv förmåga. Björkaska kan, många gånger, vara ett enklare alternativ än kalk för yngre barn.

Bikarbonat är också något som snabbt basgör kroppen liksom björksav – men denna metod används endast i det akuta läget! Det finns all anledning att börja varje dag med en grön smoothie för att öka och bibehålla pH-värdet på 7,0 samtidigt som enzymerna i tarmfloran balanseras upp och ger kroppen möjligheter till en god balans i biokemin.

Förorden är skrivna av psykiatriker A William Mentzin, Harvard Medical School, fd rådgivare hos WHO

Förorden är skrivna av psykiatriker A William Mentzin, Harvard Medical School, fd rådgivare hos WHO

Andra kosttillskott vid svåra symptom, de som ofta räknas in under ASD, schizofreni etc.

* MMS1

* Octacosanol och DMG

12 tankar kring ”Kosttillskott

 1. Pingback: Hjärnan anses vara det viktigaste organet – men utan kroppens signaler är den ingenting! | Friskare barn och unga

 2. Pingback: Överrörliga leder – Ehlers Danlos eller ”bara” PI och överkonsumtion av socker? | Friskare barn och unga

 3. Pingback: Downs syndrom med ADHD och/eller autism eller ”bara” PI!? | Friskare barn och unga

  1. neuropedagogen Inläggsförfattare

   Hej Fredrik!
   Jag kan förstå att du reagerar på att inte enbart Kyäni utan även FitLine säljs via så kallade pyramidförsäljning där den som påbörjade det hela tar del av den största vinsten … jag har slagits med tanken och ogillat systemet men vid närmare eftertanke kommit fram till att:
   * nummer ett;
   för mig är det av vikt att tipsa om enkla vägar för barn och unga med psykisk ohälsa att få möjligheter att så snabbt som möjligt bli friskare – ju friskare de blir desto större är möjligheterna att de sedan kan gå över till ”vanliga”, i alla fall billigare, kosttillskott och framförallt finna vägar genom den anpassade kosten så att deras behov av anpassade kosttillskott sjunker
   av vikt är att hitta ett vitamin- och mineralpreparat som barnet kan tänka sig att ta, att svälja ned – många av de här barnen har svårt för att ta pulver eller tabletter som avviker från den smak de kan tänka sig ta in i munnen
   * nummer två;
   även i en vanlig hälsokostaffär finns det bakom varje preparat någon som startat affären och tjänar storkovan medan återförsäljare tjänar mindre andel av den kovan … man kan exempelvis jämföra med H&M och tänka tanken att ju billigare produktion de finner vägar till desto mer tjänar de på karusellen :-/
   * nummer tre;
   det viktigaste är att barnen blir friskare så snart som möjligt och många gånger kan då ex Kyäni eller FitLine vara en enkel och till och med billigare väg att gå för föräldrarna än vägen om ex USA för att få hjälp med kosttillskott och annat <3
   Jag uppskattar din reaktion samtidigt som jag värnar om de här barnens och ungdomarnas tillfrisknande - lyssna gärna till vad professor Rucklidge har att säga om vikten av vitaminer och mineraler i tillfrisknandet
   Vänligen
   Sussie
   arbetsterapeut & neuropedagog

   Svara
  1. neuropedagogen Inläggsförfattare

   Hej Erik!
   Om jag var tvungen att välja skulle jag nog välja dagligt intag av surkål och lök/vitkål (för tarmflorans skull, så mycket gröna smoothiesar som möjligt om dagen samt dubbel dos av omega-3 (Möllers Tran, kallpressad linfröolja, morEPA etc.)
   Lycka till och hör gärna av dig och berätta hur det går <3

   Svara
 4. Janna Arnesdatter

  Jag såg att du kommenterat Fitline och Kyäni som bra tillval som kosttillskott. Min vän…inte nog med att dessa tillskott säljs till överpris utan de innehåller dessutom en massa socker som motverkar de stackars vitaminer som tillskotten innehåller. Visst fungerar de, men det finns en uppsjö med tillskott som fungerar bättre och till ett lägre pris på marknaden. Om vi ska dra upp tillverkare så är det av min personliga erfarenheter företag som Great Earth och Pharma Nord som har mest prisvärda tillskotten i Sverige idag. Om du då jämnför exempelvis Fitlines ledande produkt med Great Earths multivitamintablett TNT så innehåller de ungefärligt samma vitaminer och mineraler och i liknande doser. En förpackning av Fitlines produkt varar i 30 dagar emedans TNT varar i 120 dagar. Priset på Fitlines produkt ligger runt 800 kr emedan en burk TNT kostar runt 200 kr. Det är förskräckligt hur människor får betala överpris för socker och blir utnyttjade av människor som säger sig vilja väl. 🙁

  Svara
  1. neuropedagogen Inläggsförfattare

   Hej Janna, du får gärna lägga in de studier eller den forskning som du grundar ditt uttalande på om att det finns en uppsjö med tillskott som fungerar bättre. Jag har varken funnit sådana studier eller forskning alternativt jämförande beprövad erfarenhet. Jag är emot den krigföring som nu råder mellan de olika försäljarna till kosttillskott (tänk om Levis skulle använda sådan smutskastning/negativa påståenden om ex Lee- eller Cockerjeans etc.!) Det är lågt. Visa i stället på att det de facto är så! Jag har mött, och läst dokument. om allt för många föräldrar som visat, genom handling, hur mycket bättre deras barn blivit efter att ha fått dessa, eller andra, kosttillskott under loppet av några månader. Beprövad erfarenhet får gälla – bara barnen får i sig det. Det finns även andra bra flytande bredspektrum av vitaminer och mineraler – jag kommer att lägga in dem också på sidan tids nog (pga familjesorg har dock min hemsida fått stå åt sidan under en tid – jag börjar komma igång så smått igen).
   Jag vill gärna se de dokument, den dokumentation, som visar att flytande bredspektrum från företag som Great Earth och Pharma Nord ger likartad god effekt som Kyäni och FitLine har visat sig göra. Finns sådan dokumentation kommer jag naturligtvis att presentera även dessa varumärken på min hemsida. Både FitLine och Kyäni kan ses som dyra men de har även påvisat god effekt efter några månader – är det samma goda resultat för de produkter du nämner skall dessa naturligtvis nämnas även här. Sedan är det upp till var och en, oavsett pris, vad de väljer till sina barn och ungdomar. Krigföring genom smutskastning är något jag tar starkt avstånd från – det handlar allt som oftast om väldigt lågt ställd marknadsföring av sina egna, eller goda vänners produkter :-/
   Det socker du pratar om är, så vitt jag vet, fruktsocker – en helt annan produkt än det vita sockret. Idag har, så vitt jag vet, sockret i FitLine baserats på stevia?

   Svara
 5. Pingback: Heriditär Spastisk Paraplegi – möjligheter lindra utan medicinering? | Friskare barn och unga

  1. neuropedagogen Inläggsförfattare

   Ja, Jan Söderman, om man inte vet något om proteinintolerans och läckande tarm har jag förstått att man kan uttrycka sig som du gör. Jag lade in länken till en sida, under boken om läckande tarm – så du kan läsa på lite om vilka möjligheter det finns att ta sig ut ur psykisk ohälsa.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.