månadsarkiv: januari 2021

Forskarna varnade för svårt sjuka barn – sjukvården lyssnade inte!

Trettiotal barn med livshotande inflammation

Tarmforskare varnade för katastrofen som var på väg för över ett år sedan!

Redan förra hösten varnade tarmforskarna för den katastrof som var på väg! Det varande för en katastrof som framförallt skulle komma att drabba våra barn och unga som nu bär på de svagaste tarmflororna, inklusive immunförsvar, än någon av våra tidigare generationer av barn och unga någonsin har lidit av! MEN de ansvariga inom vår sjukvård lyssnade, som vanligt, inte på dessa forskares kunskaper! NU står vi redan där!

Redan 20191129 gick forskare ut, via dokumentären ”Guldet i dina tarmar” och varnade oss

… för att vi skulle få de sjukaste barnen någonsin …

 

 

 

 

Vi vanliga medborgare fick dessa forskares varnande ord om att vår utarmade tarmflora, vårt kraftigt försämrade immunförsvar, nu är i ett katastrofalt läge, genom dokumentären ”Guldet i dina tarmar” som sändes via Vetenskapens värld redan förra hösten! OBS! Dokumentären går endast att se i tio dagar till!

Äldrematen, likt barnens kost, är idag en skandal!

Redan 2017 gick professor Yngve Gustafsson ut och varnade för den katastrofalt dåliga kost våra äldre idag tilldelas via vård och omsorg!

Likt de varningens ord som kom från professor Yngve Gustafsson, om att våra äldres immunförsvar är försvagat på grund av bland annat den näringsfattiga kost som våra äldre i dag får på sina boende, gick även Folkhälsomyndigheten ut med varningens ord om att vi måste skydda våra äldre eftersom de har ett så lågt immunförsvar! MEN inget gjordes av det som måste göras för att öka immunförsvaret – se nedan om kost med kosttillskott!

Våra barn och unga behöver, liksom våra äldre, bättre kost och näring

De är i behov av en näringsrikare, ekologisk och artegen föda tillsammans med de kosttillskott som snabbt balanserar upp immunförsvaret.

Således är varken våra barn och unga eller våra äldre inte alls i behov av några mjöl-, mjölk- och sockerprodukter OM deras tarmflora och immunförsvar ska gynnas för att vi ska kunna ge dem möjligheter komma i balans och stärkas. Kontentan blir att vi måste ta bort ALL processad, således industriellt framställd kost.

Idag får våra barn och unga samt äldre en katastrofalt dålig kost – när vi kan erkänna det då har vi tagit första steget mot en bättre hälsa!

Våra barn och äldre är bland annat i behov av att boosta sitt immunförsvar med hjälp av bland annat betydligt högre doser av D-vitamin, om minst 5000 IE, än vad Livsmedelsverket rekommenderar i form av 400 IE (de sitter på gamla kunskaper och har ej uppdaterat sig ännu) D-vitamin, C-vitamin, zink, magnesium, tarmbakterier, omega-3, äta mer av en del kost, kost som stärker immunförsvaret, kost som häver inflammation, möjligen lite malariamedicin mm. för att få möjligheter stå emot och tillfriskna!

Totalt missvisande test missleder oss, och skrämmer upp, oss!

Mitt upp i allt detta elände, som våra ansvariga inom vår skattebetalda hälso- och sjukvård med största sannolikhet kan anklagas för att stå bakom, så bör vi även bli medvetna om att det test de nu använder sig av är totalt missvisande – jag tror inte att det har förändrats nämnvärt, till ett säkrare test, sedan detta uppdagades. Tror du?

Vi vill ju inte att de ska fortsätta med att många äldre, eller barn, dör i onödan på grund av felaktig bedömning och/eller behandling!

Rädslan ska, med största sannolikhet, få oss att tacka ja till vaccinet

Tråkigt nog är det med största sannolikhet det som är meningen, att skrämma upp oss så pass mycket att vi tar vaccinet utan att blinka – hur obeprövat det än är! Att försöka lyfta fram sanningen bakom vaccinationerna riskerar leda den som gör det in i döden …

Sanningen kommer inte ens fram via våra media om de skyldiga blir fällda (lättast att lyssna till videon)!

 

Är du beroende av vete? Gluten kan göra dig väldigt sjuk!

Beroende av vete gör dig sjuk

Redan på 1960-talet kom den forskning (illustreras med hjälp av de två labplattorna) som påvisade vad många redan visste genom bland annat beprövad erfarenhet – men dessa kunskaper har effektivt tystats ned genom sjukvårdens idoga förnekande av dessa kunskaper under de senaste 60 åren!

Dagens vete, själva glutenet, förstör balansen i vår tarmflora, vårt immunförsvar

Våra industrialiserade och moderna mjölprodukter har, liksom våra industrialiserade och moderna mjölkprodukter, en förödande effekt på vår tarmflora och vårt immunförsvar – något som i sin tur utvecklar en massa olika symptombilder – se nedan. De symptombilder som utvecklas av vår processade kost beror, med största sannolikhet, bland annat på vilken balans vi har i vår tarmflora, således i vårt immunförsvar, när vi drabbas.

Professor Tore Midtvedts samlade, och mångåriga, forskning vittnar om hur obalans i vår tarmflora, vårt immunförsvar påverkar utvecklingen av de symptombilder som utvecklas av en tarmflora i obalans, dysbios – eller, som forskarna bakom dokumentären ”Guldet i dina tarmar” benämner det: en utarmad tarmflora.

Forskning Kasein och gluten utarmar tarmfloran

Forskning visade tidigt att mjöl/gluten och mjölk/kasein utarmade tarmfloran – således tog död på många av våra livsviktiga tarmbakterier

 

Professor Tore Midtvedts pedagogiska microbiotaträd

Bilden illustrerar de samlade kunskaperna om de senaste 9 till 12 årens forskning om dysbios och utveckling av våra sjukdomar.

En utarmad tarmflora (illustrerat med hjälp av trädets rötter) ger sig till känna med hjälp av olika symptombilder (illustrerat med hjälp av av trädets grenar och kvistar) som vi inom sjukvården fått lära oss att sätta namn på i form av olika diagnosnamn – namn på de symptombilder som således utvecklas på grund av en utarmad tarmflora, dysbios.

 

Olika symptombilder som utvecklas av vetet sätter vi namn på i form av diagnosnamn

… som exempelvis fetma, diabetes, hypertension/högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdomar, demens, cancer, ADHD och autism – se professor Tore Midtvedts bild.

Dagens industriellt framtagna mjölprodukter (och mjölkprodukter) tar således sakta men säkert våra liv – liv som sjukvården påstår sig vilja göra friskare med hjälp av mediciner när vi, i själva verket, kan göra oss friskare med hjälp av artegen, ekologisk föda!

Vår framlidne Dr Karl Reichelt var, via Rikshospitalet i Oslo, tidig med att påvisa det beroende, och övriga symptombilder, som de opioida peptiderna var en av de bidragande orsakerna till.

Kostens enorma betydelse för ett friskare liv har varit känd sedan länge

Litteratur om detta har funnits under många, många år, här några gamla höjdare plus en artikel där professor Martin Ingvar, för si så där en tiotal år sedan, lyfte fram vikten av kostens betydelse för den psykiska hälsan!

Dagens processade veteprodukter är beroendeframkallande – vilket även dagens processade mjölkprodukter är!

Någon tjänar pengar på våra sjukdomar!

Dessa kunskaper, om kosten, har dock vår sjukvård uteslutit under allt för många år – är det svårt inse att vissa verksamheter och industrier tjänar enormt mycket pengar på våra folksjukdomar!?

Äntligen måste han, han som är en av de som har makten inom sjukvården, Martin Ingvar, erkänna att kosten har betydelse för vår psykiska hälsa

Stenålderskost är den kost som med största sannolikhet passar ditt barn bäst

Staffan Lindeberg, docent i allmänmedicin, doktorerade genom att studera folket på Kitava, Trobrianderna, Papaya Nya Guinea – total frånvaro av autoimmuna sjukdomar!

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroendeframkallande

Enligt Dr Karl Reichelts forskning utvecklas beroendet på grund av de opioida peptider som bildas via gluten (och kasein) – de opioida peptiderna har en morfinliknande effekt på vårt nervsystem inklusive hjärna! Ett beroende som, enligt egna erfarenheter, kan utveckla känsla av hunger alternativt känsla av icke hunger.

O

 

Påskynda tillfrisknandet med hjälp av anpassad kost och kosttillskott

Ett tillfrisknande kan, bevisligen, påskyndas med hjälp av olika former av kosttillskott – där höga doser av vitaminer, mineraler, tarmbakterier och fettsyror är av yttersta vikt för att vårt immunförsvar ska kunna balansera upp sig så snabbt som möjligt! Den artegna kosten gör sedan sitt för att hålla tarmflora och immunförsvar i bättre balans!

Tarmforskare varnade för katastrofen som var på väg!

Redan förra hösten varnade tarmforskarna för den katastrof som var på väg, katastrofen kommer framförallt att drabba våra barn och unga som nu går in i livet med en mycket utarmad tarmflora – men vår sjukvård lyssnade, som vanligt, inte på dessa forskares kunskaper!

Vi vanliga medborgare fick dessa forskares varnande ord om att vår utarmade tarmflora, och vårt kraftigt försämrade immunförsvar som nu är i ett katastrofalt läge, genom dokumentären ”Guldet i dina tarmar” som sändes via Vetenskapens värld redan förra hösten! OBS! Dokumentären går endast att se i tio dagar till!

Sjukvårdens, och våra hälsomyndigheters, skyldigheter

Sjukvårdens personal är, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL samt Patientlagen, PL, skyldiga hålla sig uppdaterade inom forskning och beprövad erfarenhet för att kunna ge bästa tänkvärda vård till oss samhällsmedborgare samtidigt som de är skyldiga lyssna in patientens önskemål om vilken metod patienten vill välja av de metoder som patienten ska få presenterad för sig.

Grunden till min evidensbaserade praktik byggdes under de år vi skulle följa HSL och PL samt arbeta enligt Evidensbaserad praktik- idag är det tydligen kutym att INTE följa dessa lagar och regler inom våra sjukvårdande verksamheter