Etikettarkiv: tarmflora

Dagens sjukvård är otroligt korrupt och styrs via medicinsk terrorism & medicinsk fascism

Medicinsk terrorism & medicinsk fascism styr dagens sjukvård

Målet, God Vård, är sedan början av 1990-talet ett minne blott. Idag, 54 år inom vård och omsorg, inser jag hur de, via World Economic Forum, WEF – se videon som jag länkar till via rubriken, den är värd varenda sekund – har styrt folkets väg mot ökad ohälsa.

En ökad ohälsa innebär ökade inkomster, profiter, för kapitalismen – således för läkemedels- och livsmedelsindustrin – på bekostnad av våra skattemedel! Genom tvång till frihet har allt för många av oss valt att ta av deras experimentella injektioner!

Förbud mot att ge ärlig information

Redan 1995 förbjöds vi, mina kollegor och jag, att informera föräldrar med barn. Via Patientlagen vet vi sjukvårdspersonal att patienten, här föräldrar med barn, ska erhålla information om vilka metoder som kan hjälpa barnet bli friskare – informationen ska, så långt det går, baseras på beprövad erfarenhet och forskning.

Målet var oftast att barnet skulle kunna göra som andra barn gör i vardagens aktiviteter och relationer vilket innebär att barnet behöver komma i balans – något man bland annat når med hjälp av anpassad kost, näringstillskott och rörelsestimulering.

Redan 1995, på Barn- och ungdomshabiliteringen, blev min kollega och jag åthutade om att vi inte fick informera om omega-3 och dess fördelar för kvaliteten på rörelsen och förmåga till automatisering i vardagens aktiviteter och relationer. Senare ingick även kostens och näringens betydelse för ett friskare liv i detta förbud.

Några gånger blev jag personligen uppkallad till Barnklinikens chef (som då styrde över habiliteringen) och senare även flertalet gånger till Barn- och Ungdomspsykiatrins ledning. Några gånger tillrättalades jag av avdelningschefen och bestraffades med vissa åtgärder – precis som de gör idag mot sjuksköterskor och läkare som följer Patientlagen!

Ett par gånger kallades jag in till BUP’s Stab (!) där jag erhöll restriktioner – trots att det inte stod nämnt i RMR, Regional Medicinska Riktlinjer (se under ASD) – om att INGET fick sägas om varken kost eller näringstillskott eftersom de ansåg att det inte fanns någon evidens bakom den beprövade erfarenhet och forskning jag lutade mig mot när jag gav föräldrar med barn tips och råd i vardagen. Verksamhetschefen försökte få mig prickad via ett papper (som jag inte skrev under där jag skulle skriva under) eftersom jag hjälpte en läkare se grundorsak till barnets nedsatta förmåga automatisera i vardagens aktiviteter och relationer.

NOTERA att evidensbaserade metoder absolut INTE används när de nu uppmanar över hälften av världens folk att ta av deras injektioner!

Av BUP’s metoder, var högst 20% evidensbaserade! Men VAD är evidens!? VARFÖR har evidens, just nu, sedan snart 3 år tillbaka i tiden, INGEN SOM HELST betydelse när de nu går ut och ”beskyddar” befolkningen, över mer än halva världen, med sina experimentella, bevisligen varken säkra eller effektiva – se videon och källor nedan – injektioner!? Dessa injektioner benämner de, oförskämt nog, med ordet vaccin!

Genom sjukvårdens stegrande och accelererande beteenden – likt det som skedde 1995 och framåt via de neuropsykiatriska teamen – som kom in via Folkhälsomyndigheten och sjukvårdens ledning för 3 år sedan, kände jag igen mönstret!

Jag sade direkt NEJ TACK till deras experiment – experiment som de således tränat på småskaligt genom sina MPR-vaccinationer, sin diagnostisering av de symptom som dessa vacciner utvecklade vilket innebar att de där med oftast erhöll en säkrad medicinering utefter diagnos, på livstid – vilket säkrar läkemedelsindustrins ökade vinster!

Deras metod har nu förstorats upp, man använder exakt samma mönster men här är det ett missvisande PCR-test som leder till diagnos och medicinering (oftast en livshotande sådan) samtidigt som man undanhåller patienten från mer säkra metoder till ett friskare liv, utan livslång medicinering, eller död!

Fakta om bakgrundsorsaker till individens symptombilder

Sjukvården har således, sedan 1995, INTE varit intresserade av att ta reda på fakta om bakgrundsorsaker till de symptombilder som individen utvecklar – detta trots att det finns mångåriga kunskaper, både beprövade och forskningsbaserade, i överflöd om detta!

Lika lite är man idag villig släppa fram de kunskaper som idag finns, genom beprövad erfarenhet och forskning, om kostens, näringstillskottens, tarmflorans och immunförsvarets betydelse enorma betydelse för att vi ska kunna hjälpa oss själva till ett friskare liv!

Deras vinstintressen går före vår hälsa – glöm inte det! Detta kan vi, folket, ändra på genom samverkan om en bättre värd där girighet inte längre ska kunna få styra över mänskligheten. Eller har vi inte intelligens nog till det?

HÄR är en illustration av professor Tore Midtvedt. Hans kunskapsträd visar vilka symptombilder som kan utveckla sig vid obalans, så kallad dysbios, i vår tarmflora – vi reagerar olika på de störande momenten (som ex skräpmat, medicin, vaccin, sömnbrist, brist på motion etc.) som utvecklar dysbios, beroende av vilken balans/obalans vi har i vår tarmflora.

Tarmfloran ärver vi av vår moder när vi föds vaginalt. Tarmflorans balans påverkar immunförsvarets balans och balansen i vår hjärna – den balans som jag vill kalla biomedicinsk balans/obalans. VAD vill du kalla den?

Dagens forskning visar att avvikande tarmflora utvecklar avvikande beteenden

Dagens beprövade erfarenhet och forskning visar att avvikande tarmflora, dysbios, bl.a. utvecklar avvikande beteenden

Säkra källor, att finna ut aktuella kunskaper från, finns bland annat på:

www.Grand-Jury.netAdvokat och Dr Reinder Fuellmich och hans 300 kollegor lyssnar in hundratals vittnesmål och beslut värda att se från början till slut! Unna dig några kvällar! HÄR berättar Reiner Fuellmich om hur ”medicinen”, det experimentella injektionerna, är tillverkade för att döda, biomedicinska vapen, och HÄR får du Reiner Fuellmich i en kortare vision via Rumble plus en redogörelse om det största brottet mot mänskligheten någonsin!

www.thehighwire.com/watch – följ dem VARJE torsdag kväll 20:00 för uppdatering!

Dr Peter McColloughs, Front Line Doctors & Dr Pierre Kory – här via Pierre Kory via Rumble, – kan du bland annat följa via Twitter.

Även Dr Dolores Cahill m.fl. källor är pålitliga, försöker att återkomma om detta. Likaså Dr Zev Zelenko’s hemsida – sök upp den, han gav oss all nödvändig information för att överleva innan han dog! HÄR om hur du använder dig av C- och D-vitamin, zink och Querecetin – OBS! har du drabbats i för många dagar behöver du även Ivermectin eller Hydroxoklorokin som de även berättar om via den video jag länkat dig till genom överskriften – HÄR Dr Zelenko’s protocol som skyddar mot, och tar dig ut ur Covid-19

Forskarna varnade för svårt sjuka barn – sjukvården lyssnade inte!

Trettiotal barn med livshotande inflammation

Tarmforskare varnade för katastrofen som var på väg för över ett år sedan!

Redan förra hösten varnade tarmforskarna för den katastrof som var på väg! Det varande för en katastrof som framförallt skulle komma att drabba våra barn och unga som nu bär på de svagaste tarmflororna, inklusive immunförsvar, än någon av våra tidigare generationer av barn och unga någonsin har lidit av! MEN de ansvariga inom vår sjukvård lyssnade, som vanligt, inte på dessa forskares kunskaper! NU står vi redan där!

Redan 20191129 gick forskare ut, via dokumentären ”Guldet i dina tarmar” och varnade oss

… för att vi skulle få de sjukaste barnen någonsin …

 

 

 

 

Vi vanliga medborgare fick dessa forskares varnande ord om att vår utarmade tarmflora, vårt kraftigt försämrade immunförsvar, nu är i ett katastrofalt läge, genom dokumentären ”Guldet i dina tarmar” som sändes via Vetenskapens värld redan förra hösten! OBS! Dokumentären går endast att se i tio dagar till!

Äldrematen, likt barnens kost, är idag en skandal!

Redan 2017 gick professor Yngve Gustafsson ut och varnade för den katastrofalt dåliga kost våra äldre idag tilldelas via vård och omsorg!

Likt de varningens ord som kom från professor Yngve Gustafsson, om att våra äldres immunförsvar är försvagat på grund av bland annat den näringsfattiga kost som våra äldre i dag får på sina boende, gick även Folkhälsomyndigheten ut med varningens ord om att vi måste skydda våra äldre eftersom de har ett så lågt immunförsvar! MEN inget gjordes av det som måste göras för att öka immunförsvaret – se nedan om kost med kosttillskott!

Våra barn och unga behöver, liksom våra äldre, bättre kost och näring

De är i behov av en näringsrikare, ekologisk och artegen föda tillsammans med de kosttillskott som snabbt balanserar upp immunförsvaret.

Således är varken våra barn och unga eller våra äldre inte alls i behov av några mjöl-, mjölk- och sockerprodukter OM deras tarmflora och immunförsvar ska gynnas för att vi ska kunna ge dem möjligheter komma i balans och stärkas. Kontentan blir att vi måste ta bort ALL processad, således industriellt framställd kost.

Idag får våra barn och unga samt äldre en katastrofalt dålig kost – när vi kan erkänna det då har vi tagit första steget mot en bättre hälsa!

Våra barn och äldre är bland annat i behov av att boosta sitt immunförsvar med hjälp av bland annat betydligt högre doser av D-vitamin, om minst 5000 IE, än vad Livsmedelsverket rekommenderar i form av 400 IE (de sitter på gamla kunskaper och har ej uppdaterat sig ännu) D-vitamin, C-vitamin, zink, magnesium, tarmbakterier, omega-3, äta mer av en del kost, kost som stärker immunförsvaret, kost som häver inflammation, möjligen lite malariamedicin mm. för att få möjligheter stå emot och tillfriskna!

Totalt missvisande test missleder oss, och skrämmer upp, oss!

Mitt upp i allt detta elände, som våra ansvariga inom vår skattebetalda hälso- och sjukvård med största sannolikhet kan anklagas för att stå bakom, så bör vi även bli medvetna om att det test de nu använder sig av är totalt missvisande – jag tror inte att det har förändrats nämnvärt, till ett säkrare test, sedan detta uppdagades. Tror du?

Vi vill ju inte att de ska fortsätta med att många äldre, eller barn, dör i onödan på grund av felaktig bedömning och/eller behandling!

Rädslan ska, med största sannolikhet, få oss att tacka ja till vaccinet

Tråkigt nog är det med största sannolikhet det som är meningen, att skrämma upp oss så pass mycket att vi tar vaccinet utan att blinka – hur obeprövat det än är! Att försöka lyfta fram sanningen bakom vaccinationerna riskerar leda den som gör det in i döden …

Sanningen kommer inte ens fram via våra media om de skyldiga blir fällda (lättast att lyssna till videon)!