Rörelse – anpassad och daglig

 

Möjligheter till positiv utveckling genom anpassad stimulering via lek och fritid, massage och ljud

Möjligheter finns till en positiv förändring av barnets beteenden – något som leder till en ökad livskvalitet för både barn och familj samt barnets närmiljö. För Behandlingsresultat vid daglig och anpassad rörelse – se längst ned på denna sida.

Den basala och hållbara förändringen sker genom att barnets kost förändras – den positiva förändring som oftast sker kan forceras med hjälp av att man samkör med daglig och anpassad rörelse.

Kompensation skall vara en självklarhet från dag ett!

Anpassad stimulering genom kost med kosttillskott och rörelse samt anpassad kompensation genom bemötande och hjälpmedel tillsammans med samtalet ger barnet möjligheter till en positiv förändring!

Barnet behöver rörelse, medkänsla och ren mat.

För att Du, som förälder och personal inom skola, omsorg samt vård, skall kunna förstå barnets speciella behov av bemötande behöver Du en förklaringsmodell som håller, som ger Dig grunden till varför och hur barnet inte kan göra som andra barn gör – när Du förstår vilken form av över- och/eller underkänslighet för stimuli barnet har blir ditt bemötande av barnets speciella behov en daglig självklarhet! Barnets självförtroende och livskvalitet ökar i takt med att dina kunskaper ökar!

En obalans på signalsubstansnivå, vilket ofta utvecklas pga av en obalans i tarmfloran, påverkar barnets beteenden – det är en obalans som vi måste ta hänsyn till! En obalans, en avvikande balans, kan vara en av orsakerna till att vi möter ett barn som överreagerar eller reagerar betydligt mindre än vad andra barn gör något som ofta bottnar i en över- och/eller underkänslighet för stimuli via berörings- balans- samt led- och muskelsinnet och/eller via stimuli från ljus, ljud, lukt och/eller smak.

Avvikande känsel, i form av en över- och/eller underkänslighet för stimuli, kräver anpassad stimulering i form av daglig och anpassad kost med kosttillskott och anpassad rörelse för att barnet skall få möjligheter till positiv förändring – det hjälper barnets tarmflora och nervsystem att komma i balans. Daglig och anpassad kompensation, psykiskt och fysiskt, ska vara lika självklar som glasögon och linser samt sitta nära vid avvikande syn och hörapparat och ljudslinga samt ljudisolering vid avvikande hörsel!

Jag vill framföra ett stort tack till mina fotomodeller som medverkat för att illustrera verkligheten!

*Anpassade lek- och fritidsaktiviteter ger möjligheter till ökad förmåga:

Anpassade lek- och fritidsaktiviteter ger barnet möjligheter till positiv utveckling av beteenden - både fysiskt och psykiskt

Anpassade lek- och fritidsaktiviteter ger barnet möjligheter till positiv utveckling av beteenden – både fysiskt och psykiskt

 

 • * att koordinera och automatisera rörelsen – att härma, krypa, gripa, släppa, knäppa, knyta, smöra, skära, cykla, simma, läsa, skriva m.m.
 • * till koncentration och uthållighet – den förbättrade automatiseringen påverkar dessa förmågor positivt
 • * till medvetenhet om den egna kroppen, den egna rörelsen och omvärlden – barnets medvetenhet om kropp, rum, antal och tid förbättras oftast.
Bedömning av sensomotorisk förmåga är grunden för kartläggning av barnets speciella behov av bemötande

Bedömning av sensomotorisk förmåga är grunden för kartläggning av barnets speciella behov av bemötande

 

Anpassade lek- och fritidsaktiviteter

 • baseras på en individuell bedömning; via intervju, observation, sensorisk och motorisk bedömning
 • tar hänsyn till individens över- och/eller underkänslighet för stimuli via de sinnen som vi känner in oss själva och vår omvärld med
Studsmatta och gunga är redskap som inleder till stimulering om barnet inte har en överkänslighet för stimuli via balanssinnet i kombination med en underkänslighet för stimuli via led- och muskelsinnet ...

Studsmatta och gunga är redskap som inleder till stimulering om barnet inte har en överkänslighet för stimuli via balanssinnet i kombination med en underkänslighet för stimuli via led- och muskelsinnet …

Anpassade lek- och fritidsaktiviteter tar hänsyn till;

 • * över- och/eller underkänslighet för stimuli via de sinnen som vi känner in oss själva och vår omvärld med
 • Över- och underkänslighet för stimuli benämns avvikande känsel – avvikande känsel förekommer med olika utbredning och i olika grad/styrka. Avvikande känsel utvecklar perceptionsstörningar och avvikande fysiska och psykiska beteenden, så kallade känselbeteenden – mer att läsa om hur avvikande känsel utvecklar avvikande beteenden hittar Du under avvikande känsel och human haptiska perceptionsstörningar
Sensomotorisk stimulering via anpassade lek- och fritidsaktiviteter är en uppskattad aktivitet av barn och unga

Sensomotorisk stimulering via anpassade lek- och fritidsaktiviteter är en uppskattad aktivitet för de flesta barn och unga jag möter – eftersom neuropedagogen möter barnets speciella behov av stimulering

Anpassade lek- och fritidsaktiviteter

 • utgår från individens speciella behov av stimulering
 • skall alltid ge individen möjlighet att lyckas och känna ”jag kan – fast så här i stället – jag duger!”
Anpassad lek- och fritidsaktiviteter kan i samklang med förändring av kost forcera barnets positiva utveckling

Anpassad lek- och fritidsaktiviteter kan i samklang med förändring av kost forcera barnets positiva utveckling

Möjligheter till en positiv utveckling genom anpassade lek- och fritidsaktiviteter

 • stimulering via lek- och fritidsaktiviteten, anpassad gymnastik, skall vara lika självklar som anpassad matematik
 • barnet leker för att lära och det är viktigt att ha roligt i leken – skrattet stärker lärandet!
 • hänsyn måste alltid tas till över- och/eller underkänslighet för stimuli via balanssinnet…
Överkänslighet för beröring kräver ett speciellt behov av bemötande för att ge barnet möjligheter till positiv utveckling

Överkänslighet för beröring kräver ett speciellt behov av bemötande för att ge barnet möjligheter till positiv utveckling

… och för överkänslighet för stimuli via beröringssinnet – många av barn och unga med den känsligheten kan samtidigt ha en nedsatt känslighet för smärta, således en underkänslighet för stimuli via tryck. Ofta förekommer båda svårigheterna samtidigt.

… och beakta att en nedsatt känslighet för smärta kan vara en av orsakerna till nedsatt förståelse (nedsatt medvetenhet) för smärta hos andra – empatistörning.

 • daglig, individuellt anpassad sensomotorisk stimulering via lek- och fritidsaktiviteter, stimulerar och ökar barnets medvetenhet om bl.a. smärta, orsak/verkan, antal, tid och rum …
Sensomotorisk stimulering, anpassad efter barnets speciella behov, stimulerar till positiv utveckling

Sensomotorisk stimulering, anpassad efter barnets speciella behov, stimulerar till positiv utveckling

 

 • daglig stimulering via lek- och fritidsaktiviteten är lika viktig som att dagligen få lov stimulera avvikande syn med hjälp av glasögon eller linser – individuellt utprovat och allt utefter mina egna förutsättningar! 
 • viktigt är att individen får känna: ”jag kan – fast så här i stället – jag duger!”
Vågar man inte vara i vattnet kanske barnet vågar vara ovanpå vattnet - all lek stimulerar till positiv utveckling OM det möter barnets behov av stimulering

Vågar barnet inte vara i vattnet kanske barnet vågar vara ovanpå vattnet – all lek stimulerar till positiv utveckling OM det möter barnets speciella behov av stimulering …

 

 • simning, snorkling, ridning, paddling, klättring, motor- och cykelcross, golf, att bära, att gräva, att köra skottkärran, att baka – aktiviteter som ger motstånd i rörelsen samtidigt som man får arbeta med balans och beröring, allt utifrån sina egna förutsättningar, ökar medvetenheten om den egna kroppen, den egna rörelsen, antal, tid och rum
Sensomotorisk stimulering via ridning kan vara en väg att gå för att hitta behaglig stimulering - för andra barn kan det ge en känsla av allt från litet till stort obehag och då bör man kika på andra möjligheter

Sensomotorisk stimulering via ridning kan vara en väg att gå för att hitta behaglig stimulering – för andra barn kan det ge en känsla av allt från litet till stort obehag och då bör man kika på andra möjligheter

 

 • I den anpassade lek- och fritidsaktiviteten strävar vi bl.a. efter att finna trygghet inför balans- och/eller beröringsstimuli alternativt att hitta gränsen för stimuli via balans- samt led- och muskelsinnet …
Klättring ger motstånd i rörelsen samtidigt som det stimulerar balans-, led- och muskelsinnet till samverkan, koordination

Klättring ger motstånd i rörelsen samtidigt som det stimulerar balans-, led- och muskelsinnet till samverkan, koordination

Anpassad rörelse genom massage

– Anpassad Djupmassage

Anpassad Djupmassage är något som vi på Neuropedagogik i Centrum utvecklat med hjälp av barn och föräldrar som deltagit i våra sensomotoriska grupper.
Anpassad Djupmassage sker med kläderna på och utförs efter barnets speciella behov av stimuli via beröring - här går man oftast "förbi" huden och jobbar mer med muskel- och ledsinne

Anpassad Djupmassage sker med kläderna på och utförs efter barnets speciella behov av stimuli via beröring – här går man oftast ”förbi” huden och jobbar mer med muskel- och ledsinne

Anpassad Djupmassage stimulerar frisättning av hormoner och signalsubstanser via hud, muskler och leder. Dessa hormoner och signalsubstanser stimulerar lugn- och rosystemet, medvetenheten om den egna kroppen, antal, tid, rum samt medvetenhet om behag och obehag, smärta – samtalet verbaliserar det barnet känner.

Anpassad Djupmassage är mycket omtyckt av barn, ungdomar och vuxna som är överkänsliga för stimuli via beröring, som har en låg muskelspänning, låg vakenhetsgrad m.m.

Även hos ungdomar med ätstörningar och/eller olika depressiva tillstånd är Anpassad Djupmassage efterfrågad – vid behandling visar det sig ofta att ungdomarna har en låg muskelspänning. En låg muskelspänning hänger ofta samman med att individen har en nedsatt förmåga att känna in och automatisera rörelsen vilket i sin tur påverkar stabilisering av leder, kroppshållning, vakenhetsgrad, koncentration, självbild/självkänsla, förmåga att läsa och skriva m.m.

Utbildning i Anpassad Djupmassage anordnas för föräldrar, pedagoger, assistenter och andra intresserade.

 

Tesil och dusch-handskar ger god stimuli åt en mun som har svårt känna in via hud/beröring samt led- och muskelsinne precis som det hårda brödet också gör

Tesil och dusch-handskar ger god stimuli åt en mun som har svårt känna in via hud/beröring samt led- och muskelsinne precis som det hårda brödet också gör

 

Anpassad rörelse – stimulering av munmotorik

Ett barn med underkänslighet för stimuli via led- och muskelsinnet stoppar gärna det mesta i munnen för att känna efter.

Daglig anpassad stimulering av munmotoriken är viktig för barnets utveckling – använd hårda saker för att förstärka informationen. De skall vara tillräckligt stora för att inte kunna sväljas ned!

En eltandborste förstärker också informationen till led- och muskelsinnet – men se upp om barnet har en överkänslighet för stimuli via beröringssinnet!

En ökad känsel, vilket barnet kan få genom anpassad kost/diet, minskar barnets behov av denna sorts stimulering och förändrar således ofta barnets beteende positivt. I samverkan med träning hos logoped kan barnets möjligheter till positiv utveckling öka och i kombination med anpassad kost med kosttillskott och daglig och anpassad sensomotorisk stimulering via lek- och fritidsaktiviteten – således studs-, gung- och snurrörelse med motstånd i rörelsen – ökar ofta barnets möjligheter till positiv utveckling av munmotorik och förmåga att tala och läsa.

Våldför Dig inte på barnets förmågor – lyssna in barnets speciella behov av bemötande.

Tänk på att för grovt hårt bröd kan sättas i halsen.

Anpassad rörelse genom ljud – ljudstimulering

Överkänslighet för stimuli via ljus kan medföra att barnet reagerar negativt då du tänder ljuset på morgonen, inte vill gå ut i dagsljus, vill ha keps och/eller solglasögon, blir snabbt trött då det skall läsa svaret text på vit bakgrund etc.

Överkänslighet för stimuli via ljus kan medföra att barnet reagerar negativt då du tänder ljuset på morgonen, inte vill gå ut i dagsljus, vill ha keps och/eller solglasögon, blir snabbt trött då det skall läsa svaret text på vit bakgrund etc.

 • även överkänslighet för stimuli via ljus, ljud, lukt och smak påverkar utvecklingen av beteenden och kan stimuleras till en positivare utveckling genom information, acceptans, kompensation och anpassning. Här anpassat med solglasögon och keps.
Överkänslighet för stimuli via vissa ljud kan medverka till att barnet utvecklar en del svårbegripliga beteenden

Överkänslighet för stimuli via vissa ljud kan medverka till att barnet utvecklar en del svårbegripliga beteenden

 

 • ljudstimulering med hjälp av Auditiv ljudstimulering enligt Tomatis metoden eller med hjälp avKjeld Johansens metod har en positiv effekt på bl.a. ljudöverkänslighet och koncentrationsförmåga.

 

Behandlingsresultat vid anpassad rörelse

När vi arbetat med barn och ungdomar i sensomotoriskt, individuellt anpassade lek- och fritidsaktiviteter, har vi genom bedömning före och efter avslutad behandlingsperiod, funnit en positiv förändring av;

 • koordination (grov- och finmotorik)
 • muskulär uthållighet
 • koncentration

Föräldrarnas positiva iakttagelser har varit;  

 • ökad artikulationsförmåga
 • ökad positivitet, glädje, kroppsuppfattning, självkänsla och självständighet
 • minskad beröringsöverkänslighet, pajastakter och konflikter

Bunkeflomodellen (MUGI) är, liksom Sensory Integration, sensomotorisk träning, rytmisk rörelseträning etc. andra exempel på vad daglig stimulering kan hjälpa till med i barnets positiva utveckling av beteenden – mer info om detta finner Du genom sökning via nätet.

Auditiv ljudstimulering enligt Kjeld Johansens metod, Tomatis metoden och Neurofeedback är andra bra metoder som hjälper barnet forcera den positiva utveckling som förändring av kost med kosttillskott oftast medverkar till.

En kombination av allt samman ger, med största sannolikhet, ett optimalt positivt resultat av barnets utveckling – frågan är bara hur mycket barnet, och familjen, orkar med att genomföra. Det är ett val som görs av respektive familj – jag kan bara råda vilka andra metoder man eventuellt bör vända sig till efter en konsultation.

Basen är kosten där lek- och fritidsaktivitet hör till vardagen – har barnet ork så tar man ett steg till, om man har tid och råd.

Mer information om de här metoderna och deras behandlingsresultat kan Du förhoppningsvis läsa om på deras respektive hemsidor.