Förändring av kost – Diet

Förändring av kost kan ske stegvis - av pest eller kolera får man välja kolera

Förändring av kost kan ske stegvis – av pest eller kolera får man välja kolera …

Förändring av kost förändrar barnets beteenden och förutsättningar

Genom anpassad kost/diet, kosttillskott, rörelse och kompensation stimuleras barnet till en positivare utveckling. Basen, det basala, för positiv utveckling av fysiska och psykiska beteenden, är en god balans i biokemin – en positiv utveckling som, i sin tur, påverkar barnets förmåga att delta i daglig rörelse och aktivitet på ett mer balanserat och positivt sätt!

Den anpassade kosten rättar till balansen i barnets biokemi – vilket i sin tur påverkar barnets utveckling positivt. I kombination med den anpassade rörelsen kan den positiva utvecklingen ofta forceras något – men basen för en god rörelse är rätt kost. Den goda kosten är byggstenarna för det goda fysiska och psykiska beteendet.

Förändring av kost/diet har en dokumenterat god effekt på barn och unga med avvikande beteenden!

Stenålderskost är den kost som med största sannolikhet passar ditt barn bäst

 • Förändring av kost/diet kan minska behov av anpassad rörelse och kompensation samt anpassade åtgärder i hem och skola och, med största sannolikhet kan behov av medicinering minska rejält.
 • Förändring av kost/diet, kan med största sannolikhet minska köerna rejält till både Barn- och Ungdomshabilitering samt till Barn- och ungdomspsykiatri
En bok skriven av en förälder med erfarenhet

En bok skriven av en förälder med erfarenhet

Boken Kärnfrisk mat är uppföljare till deras bok Kärnfrisk familj

Boken Kärnfrisk mat är uppföljare till deras bok Kärnfrisk familj – en familj med erfarenheter

 

 

 

 

 

 

Möjligheter till positiv utveckling genom förändring av kost

I många fall kan man förbättra tillståndet vid olika former av psykisk ohälsa, koncentrations-. läs- och skrivsvårigheter, depression, ångest, psykos, autism, Aspergers syndrom, ADHD, schizofreni etc. med hjälp av en kost som är 100%-igt fri från mjöl-, mjölk- och sojaprodukter samtidigt som man reducerar kosten från så mycket socker och smakförstärkare som möjligt.

Staffan Lindeberg, docent i allmänmedicin, doktorerade genom att studera folket på Kitava, Trobrianderna, Papaya Nya Guinea - total frånvaro av autoimmuna sjukdomar!

Staffan Lindeberg, docent i allmänmedicin, doktorerade genom att studera folket på Kitava, Trobrianderna, Papaya Nya Guinea – och fann total frånvaro av autoimmuna sjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar samt diabetes. Även övervikt saknades inom dessa områden! Autism, numera ASD, har påvisats vara en form av autoimmun sjukdom … i tarm och hjärna …

Flera studier visar att proteiner i bl.a. mjölk och mjöl kan spela en roll i utvecklingen av symtom vid bl.a. depression, ADHD, autism, psykos, schizofreni och vissa autoimmuna tillstånd;

När dessa ämnen (peptider) tas upp i större mängder än normalt, finns det bra hållpunkter för att en kasein- (mjölk), gluten- (mjöl) och sojafri kost kan leda till positiva förändringar.

Socker är beroendeframkallande och gömmer sig i det mesta av vår processade mat

Socker är beroendeframkallande och gömmer sig i det mesta av vår processade mat

Forskningsstudier har visat att socker kan:

 • påverka proteiners struktur
 • orsaka hyperaktivitet
 • oro
 • koncentrationssvårigheter och retligt humör
 • depression
 • svampinfektion (candidiasis) m.m. samt
 • vara en av orsakerna till närsynthet p.g.a. överdriven tillväxt av ögongloben och
 • insulinresistens kan vara en av orsakerna till alla sjukdomar som har onormal vävnadstillväxt

Möjligheter till positiv utveckling genom anpassad kost

Groddat bovete tillsammans med rårivet äpple, lite Möllers Tran med citronsmak, avokadosås och färska bär samt lite alger som renar - ett steg att ta när man vill ta ett steg till

Groddat bovete tillsammans med rårivet äpple, lite Möllers Tran med citronsmak, avokadosås och färska bär samt lite alger som renar – ett steg att ta när man vill ta ett steg till

Förändring av kost förändrar barnets biokemi och därmed förändras barnets beteenden

Förändring av kost förändrar barnets biokemi och därmed förändras barnets beteenden

Sallad med skaldjur eller fisk tillsammans med en god Rhode Island-sås gjord på majonnäs, chilisås och vatten samt lime

Sallad med skaldjur eller fisk tillsammans med en god Rhode Island-sås gjord på majonnäs, chilisås och vatten samt lime kan vara alternativ att locka ett barn med …

Forskning visade tidigt att mjöl/gluten och mjölk/kasein tog död på mycket av våra tarmbakterier – tarmfloran hamnade i obalans, så kallad dysbios …

… nu har de senaste årens forskning verkligen fått klart för sig att en obalans i tarmfloran, dysbios, (oftast orsakad av det vi äter eller inte äter), orsakar en obalans i både kropp och knopp …

Dr Gunnar Brönstad menar att peptider från mjölk och mjöl har en morfinliknande effekt på nervsystemet.

Mina erfarenheter är att detta bl.a. kan leda till;

 • låg vakenhetsgrad,
 • låg muskelspänning
 • svårigheter med att känna in och automatisera den egna rörelsen

Vilket i sin tur kan leda till att barnet, ofta i samband med att det gått en stund efter måltiden, mer påtagligt påvisar;

 • koncentrations- och/eller minnessvårigheter
 • svårigheter med att hålla tråden
 • en nedsatt medvetenhet
 • att det ”ser frånvarande ut”
 • att det får hallucinationer
 • att det får ångest, hjärtklappning
 • sängvätning
 • att barnet snedtänder på medicinering
 • m.m.

En del av dessa tillstånd får namn i form av diagnoser bl.a. ADHD och Autism.

Vid ADHD, Autism och andra neuropsykiatriska tillstånd samt vid depression, schizofreni, dissociativt tillstånd m.m. kan det vara av vikt att föra en kostlista och följa olika beteendeförändringar för att göra sig klar över om det kan vara kosten eller ej som påverkar tillståndet.

Enklare, och mer tydligt, blir det att helt utesluta mjölk och mjölprodukter.

Vid dietbehandling med mjölk- och mjölfri kost behöver man, i de flesta fall, hålla på minst 3, helst 6-8 månader med kost och tillskott för att kunna utvärdera resultatet.

Vid påtagliga problem med nervsystemet bör man hålla på längre eftersom vissa peptider som bildas av mjöl och annat kan ha upp till ett års halveringstid.

Enligt erfarenhet från Norge kan många uppleva ”abstinensreaktioner” de första 3 månaderna. Här i Sverige har vi en förälder som kan berätta om sina svåra abstinensbesvär – hos barnet, 20 år, har dock inga noteringar på abstinensbesvär kunnat urskiljas.

Hos barn med celiaki (mjölintolerans) kan avvikande EEG-förändringar noteras upp till ett år efter det att man har slutat med gluten.

Du kan finna mer information om proteinintolerans mot mjölk och mjöl på nätet – där Norsk Protein Intoleranse Forening är outstanding med sin goda information!

Dr Doris Rapp förstod tidigt att allergier (och jag intoleranser) stör nervsystemet vilket stör utveckling av funktioner som ex färglägga och skriva (automatisering av rörelsen)

Ja, hur påverkar sockret, och mjölet, våra barns och ungas beteenden och förmågor!? Läs mer i Bitten Jonssons bok Sockerbomben 3.0 😉

En rafflande bok om hur du och ditt barn blir fria från ert sockerberoende – skriven av Bitten Jonsson, en sjuksköterska som vidareutbildat sig inom området beroende och bär på personliga erfarenheter.

 

En av de tidigaste i Sverige att ropa stopp, nu räcker det, var Ursula Jonsson som skrev den första boken som berättade sanningen som ingen vill höra ....

En av de tidigaste i Sverige att ropa stopp, nu räcker det, var Ursula Jonsson som skrev den första boken som berättade sanningen som ingen vill höra ….

En annan tidig debutant var Carmen Villefrance med sin bok Rask af mad! De andra böckerna, där Kärnfrisk familj debuterade som perfekta entreprenörer och sedan kom deras kokbok Kärnfrisk mat och därefter släppte Annika Röse sin bok, Mat för barn med autism och ADHD.

Vi behöver inte acceptera kasein/mjölk- och gluten/mjölkintolerans, neuropsykiatriska, psykiatriska och neuromuskulära symptom, allergier, acne, mag- och tarmkatarr mm. som livslånga sjukdomar – inte heller reumatism, benskörhet, kärlsjukdomar, förslitningar, ryggbesvär, viktproblem mm. innan vi provat under MINST tre, helst sju månader, om det finns möjligheter för vårt barn, och/eller oss själva, att bli friskare NU!

Med facit i hand bör vi inte längre kalla autism för en sjukdom – det är ett funktionshinder som uppstår pga förgiftning och brister till den dag det visar sig att barnet inte kan bli friskare …

 

Våra samlade erfarenheter av anpassad kost/diet har visat oss att

DET INTE ÄR LÄTT;

eftersom mjölk och mjöl är lite av vår nationalrätt är det svårt för många att inse och acceptera att mjölk och mjöl kan vara en av orsakerna till de svårigheter som utvecklas hos barn med ”neuropsykiatrisk problematik”.

Att försöka hålla en anpassad kost under längre tid kan möta på patrull från många håll;
dagis, skola och andra verksamheter kräver intyg.

Svenska läkare är mycket tveksamma och kräver vetenskap före beprövad erfarenhet.

Vad man erfarit i Norge, USA m. fl. länder, under lång tid, erkänns ej här i Sverige.

Genom att arbeta oss fram till vad våra barn tål att äta ger vi dem möjligheter till läkning ...

Genom att arbeta oss fram till vad våra barn tål att äta ger vi dem möjligheter till läkning …

Under ”Matallergi” i den här boken som Sanna skrivit kan Du läsa mer om att autism bl.a. kan bero på en biologisk obalans som liknar förgiftning och att ”Socker är en drog som är lika beroendeframkallande som nikotin och heroin”. Läs gärna mer om ”Matallergi” och ”Sockrets beska sanning” i Sanna (fd Susanna) Ehdins bok ”Den självläkande människan”

Relativt nya forskningsrön, publicerade i The Lancet*, menar att över 200 miljögifter** drabbar miljontals barn och är bl.a. orsak till neurologiska störningar såsom ADHD och Autism.

Vi får inte bortse från att beprövad erfarenhet och forskning visar att bl.a. stimulerande lek och fritidsaktiviteter, kompensation, Omega-3, tarmbakterier, en anpassad kost, KBT och andra terapier kan leda till en positiv utveckling!

* nyheter i TV1 061108
** kvicksilver, kadmium, bly, pcb m.m. som finns i bekämpningsmedel, lösningsmedel m.m.

Förändra kosten – förändra ditt barn

Anpassad kost, diet, har liksom tarmbakterier, omega-3, vitaminer och mineraler en dokumenterat god effekt på avvikande beteenden. Dr Karl Reichelt och Dr Gunnar Brönstad samt Dr Geir Flatabö har arbetat med anpassad kost i många år – maten är barnens behandling!

Dr Gunnar Brönstad var och föreläste i Tanumshede 2007 - många inom sjukvården var inbjudna, liksom föräldraföreningen Attention! och RBU - det kom bara ett par från sjukvården, några från Attention och RBU ... så intressant var det med kosten på den tiden

Dr Gunnar Brönstad var och föreläste i Tanumshede 2007 – många inom sjukvården var inbjudna, liksom föräldraföreningen Attention! och RBU – det kom bara ett par från sjukvården, några från Attention och RBU … så intressant var det med kosten på den tiden

Mjölk-, mjöl- och sojaprodukter samt socker kan utveckla ett beroende hos ditt barn – ett beroende som är jämförbart med alkoholberoende och andra beroenden. De opioida peptider som bildas vid en proteinintolerans[1] är beroendeframkallande och kan leda till ett beroende och missbruk som är mycket svårt att stoppa. Abstinensbesvär i form av huvudvärk, svettningar mm. kan förekomma under avvänjningsperioden.

 

 

13 tankar kring ”Förändring av kost – Diet

 1. Pingback: ASD – infantil autism, autism, aspergers syndrom – eller enbart en förgiftning med bristsymptom? | Friskare barn och unga NU

 2. Pingback: Mat kan öka risk för depression och andra psykiatriska/neuropsykiatriska symptom | Friskare barn och unga NU

 3. Pingback: Medicin mot ADHD kan, liksom förändring av kost, minska trafikolyckor | Friskare barn och unga NU

 4. Pingback: Bedömning av barnets speciella behov av bemötande måste öka i kvalitet | Friskare barn och unga NU

 5. Pingback: ADHD-diagnoser ökar lavinartat – i takt med att intag av processad kost ökar lavinartat | Friskare barn och unga NU

 6. Pingback: Sverige sviker – eller är det sjukvården som sviker? | Friskare barn och unga

 7. Pingback: Överrörliga leder – Ehlers Danlos eller ”bara” PI och överkonsumtion av socker? | Friskare barn och unga

 8. Pingback: Arga unga män hamnar allt för lätt i utanförskap | Friskare barn och unga

 9. Pingback: Neuropsykiatriska störningar och psykisk ohälsa utvecklas av brister och gifter! | Friskare barn och unga

 10. Pingback: Uppdaterad medicinsk kunskap nödvändig vid ADHD, ASD/AST etc. | Friskare barn och unga

 11. Pingback: Heriditär Spastisk Paraplegi – möjligheter lindra utan medicinering? | Friskare barn och unga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.