Etikettarkiv: ADHD orsakas av dysbios

ADHD är namnet på en symptombild orsakad av dysbios

ADHD är namnet på en symptombild

ADHD är – som alla andra neuropsykiatriska, och även många av de psykiatriska diagnoserna – bara ett namn på en symptombild!

Visste du att:

Basen till utveckling av vår förmåga känna in oss själva, vår omvärld och vårt förhållande till vår omvärld, således Human Haptic Perception, sitter i balansen i vår tarmflora!

Vid en avvikande balans i tarmfloran, vilket benämns dysbios, utvecklar individen en avvikande förmåga känna in sig själv och sin omvärld.

Förmågan att känna in sig själv och sin omvärld sker via området känsel.

Huvudaktörerna bakom förmåga känna in sig själv och sin omvärld är berörings-, balans- samt led-och muskelsinnet.

Delaktörerna till området känsel, och förmåga känna in sig själv och sin omvärld, är de stimuli vi känner in via ljus, ljud, lukt och smak.

Avvikande förmåga känna in sig själv och sin omvärld, vilket således bottnar i en avvikande balans i tarmfloran, utvecklar avvikande beteenden, således olika former av symptombilder!

Avvikelse i beteenden kan bero på:

*överkänslighet för stimuli inom ett till flera av områdena, ex stimuli via ljud och beröring vilket påverkar förmåga till koncentration, delta i samlingen, stå i kö etc vilket utvecklar mer eller mindre avvikande beteenden, således olika symptombilder

*underkänslighet för stimuli inom ett till flera av områdena, ex balans- samt led- och muskelsinnet vilket påverkar förmåga som ex stå på ett ben, läsa och skriva vilket utvecklar mer eller mindre avvikande beteenden, således olika symptombilder

*kombinationer av över- & underkänslighet för stimuli är vanligast och utvecklar de beteenden vi, av sjukvården – tack vare läkemedelsindustrins enorma drivkraft & makt – har fått lära oss sätta namn på i form av diagnoser, här en neuropsykiatrisk sådan!

Läkemedelsindustrins enorma drivkraft & makt

DEN enorma drivkraften accelererade runt 1995 genom de neuropsykiatriska teamen, NP-teamen – som drevs på av läkemedelsindustrin genom Regionala Medicinska Riktlinjer, RMR, som sades ”inte vara huggna i sten” – MEN gud förbjude OM man tog upp beprövad erfarenhet och forskning som påvisade att kost/diet/artegen ekokost + näringstillskott kunde göra de här barnen friskare!

De påstods – genom NP-teamen, personal inom barnhabilitering och barnpsykiatri – att de inte kunde göras friska, fria från medicinering! De hade ju en diagnos, de var sjuka och MÅSTE medicineras och få extra resurser i skolan, via pedagogiken.

De barn som inte fick någon diagnos fick ingen extra hjälp i skolan! Den gruppen av barn skulle veta hut och skärpa sig och föräldrarna var antingen det ena, således ”slapphänta”, eller det andra, således ”stimulerade de inte sitt barn på rätt sätt” eller så det tredje, föräldrarna ”bekräftade inte sitt barn tillräckligt” … dessa betyg, som personal satte på dessa stackars föräldrar, som stod där med sina skadade (av vacciner & socker & annan junkfood & känslan av att inte kunna göra som andra gör etc) barn och bönade och bad om hjälp, de betygen var oftast inte så nådiga!

Tro aldrig att dagens sjukvård kommer släppa in kunskaperna om ett friskare liv

Tro aldrig att dagens sjukvård kommer släppa in kunskaperna om ett friskare liv genom en livsstilsförändring! Detta eftersom vården styrs, från vaggan till graven, av läkemedelsindustrin!

Det måste till en maktförändring och ett paradigmskifte OM vi ska nå målet:

#FriskareBarnOchUngaNU!

Dagens forskning visar att avvikande tarmflora utvecklar avvikande beteenden

Dagens beprövade erfarenhet och forskning visar att avvikande tarmflora, dysbios, bl.a. utvecklar avvikande beteenden

Avvikande beteenden av avvikande balans i tarmflora

Forskning påvisar betydelse av balans/eubios i tarmfloran för att bl.a. få balans i nervsystem och beteenden