Avvikande beteenden – MÅLGRUPP

Avvikande beteenden utvecklas oftast genom en avvikande biokemi – en avvikande biokemi leder till en avvikande känsel vilket utvecklar avvikande beteenden

Avvikande biokemi hos barnet leder till att barnet får en avvikande känsel, störningar inom området känsel, vilket leder till att barnet utvecklar avvikande beteenden som benämns som symptom – dessa symptom, och de symptom som utvecklas vid proteinintolerans, sockeröverkänslighet, andra gifter samt brister finner du här;

Galna kosjukan eller ”bara störningar” inom området känsel?

Ett av de säkraste symptomen på en proteinintolerans är att kolla upp barnets förmåga att känna in sig själv och sin omvärld, således utföra en grundlig bedömning av området känsel. En god känsel är förutsättningarna för att barnets förmåga till Human Haptisk Perception fungerar optimalt – via stimuli från sinnesområdena berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet blir barnet medveten om sig själv och sin omvärld. Även stimuli via ljud, ljus, lukt och smak bidrar till hur barnet känner in sig själv och sin omvärld. Avvikelser, störningar, i informationen från dessa sinnesområden leder till att barnet utvecklar avvikande beteenden, beteendeavvikelser – se kriterier nedan.

En påvisad över- eller underkänslighet för stimuli tyder på att barnets balans i biokemin är i olag – genom att förändra barnets dagliga kost, kompensation och rörelse kan du medverka till att barnet, inom loppet av några veckor, förändrar sina beteenden positivt och ni kan komma till rätta med en hel del av det som ställer till besvär i vardagen för dig och ditt barn – du ger ditt barn möjligheter bli friskare och få en ökad livskvalitet.

Resultatet av olika gifter och olika brister blir till olika former av beteendeavvikelser.

Vid förgiftnings- och bristtillstånd utvecklas, sakta men säkert, både fysiska och psykiska beteendeavvikelser – vissa dagar kan det vara värre än andra dagar (beroende av balansen i biokemin). Området känsel drabbas hårt, när den över- och underkänslighet som uppstår på grund av obalansen ger sig till känna vilket bidrar till att barnet, individen, inte kan göra riktigt som andra barn gör, varken i aktivitet eller i relation.

Exempel på gifter är opioida peptider**, socker och andra smakförstärkare, bisfenol, flamskydds- och bekämpningsmedel, kvicksilver och andra tungmetaller etc.

Exempel på brister är tarmbakterier, omega-3, vitaminer, mineraler, antioxidanter men även brist på aktivitet, beröring och avsaknad av kompensation för det dolda funktionshindret (jämförbart med vad som händer när ett barn får vara utan glasögon/hörapparat, dag ut och dag in, trots att det har behov av denna kompensation).

** Opioida peptider bildas vid en proteinintolerans mot mjölk-, mjöl- och sojaprodukter och har en morfinliknande effekt på nervsystemet och, likt alkohol och andra droger, kan man säga att dessa peptider ”ligger och stör” på nervsystemet vilket i sin tur stör barnets förmåga att känna in sig själv och sin omvärld – vilket avspeglar sig i barnets avvikande medvetenhet om sig själv och sin omvärld något som medverkar till att barnets beteenden blir avvikande. För att få reda på OM det föreligger en proteinintolerans eller andra gifter/brister, bakom beteendeavvikelserna kan du testa ditt barn, och dig själv MEN dessa test är, som många andra test, inte hundraprocentigt säkra. Med anledning av detta förespråkar jag numera en anpassad kost och rörelseaktivitet inklusive kompensation för de dolda funktionshinder som många av dessa barn oftast lider av – något de måste få kompensera! Mer om osäkra provsvar – läs under kriterierna!

Kriterier för beteendeavvikelser som utvecklas av störningar inom området känsel kan vara (ibland har man något av dessa avvikelser men ofta flera stycken av dem);

 • svårigheter med
  • koncentration
  • inlärning
  • läsa
  • skriva
 •  överkänslighet för stimuli via
  • beröring (kroppskontakt via kläder/andra individer etc.)
  • ljus
  • ljud
  • lukt
  • smak
 • hyper- eller hypoaktivitet
 • nedsatt social funktion med få vänner – söker sig inte till andra
 • beroende av fasta rutiner
 • ätstörningar
  • svårigheter med att suga på bröstet, tugga, svälja
  • extrem konsumtion av vissa matvaror, äter mycket av det som troligtvis inte tåls
  • värjer sig mot viss mat, kväljer sig, matvägrar
 • otröstlig, söker inte tröst på vanligt sätt
 • kissar i sängen efter 5 års ålder
 • extrem prövning/test av gränser
 • orädd inför farliga saker och händelser
 • fruktan inför helt ofarliga saker
 • diskussionsmani, blir aldrig färdig
 • otroligt krånglig

Andra symptom kan vara, och är då mer förknippat med den obalans i biokemin som råder – en del av dessa avvikande beteenden, symptom, kan även bottna i att barnet har känt och känner in sin oförmåga att inte kunna göra som andra barn;

 • aggressiv/extrem ilska över bagateller
 • ovanligt impulsiv
 • tycker allt är tråkigt och svårt det mesta av tiden
 • initiativlös
 • depressiv/depression
 • stora pupiller
 • epilepsi
 • beroende av;
  • socker
  • cigaretter
  • alkohol och/eller andra droger
  • dator, datorspel
  • handla/shoppa
  • träna

Andra symptom som många av dessa barn och unga kan ha i kombination med ovan nämnda;

 • allergi/intolerans
 • eksem
 • mörka ringar under ögonen
 • magsmärtor, bullrig mage, gasig mage, avföringsproblem, speciell lukt
 • onormalt mycket svettning om natten
 • muskel- och ledsmärtor
 • oförklarlig över- eller undervikt

Diagnoser som många av dessa barn kan ha fått;

 • ADHD, autism  och andra neuropsykiatriska samt psykiatriska diagnoser

Många av dessa exempel är hämtade från bland annat Norsk Protein Intoleranse Forenings hemsida och broschyr.

Osäkra provsvar – ej hundraprocentig säkerhet

Det finns olika former av tester som sägs kunna tala om i fall du tål mjölk, mjöl, soja etc. eller inte MEN när du lyssnar till hur Sindre Haga Andreassen (efter cirka 7min in på filmen) berättar om hur alla de tester han gick igenom, lurade honom fortsätta äta mjöl i sju till åtta år längre än vad hans bröder gjorde, så förstår du att det bästa du med största sannolikhet kan göra, för dina barn och dig själv, är att genomföra en livsstilsförändring – där den anpassade kosten är basen för en god funktion och där den anpassade rörelsen och kompensationen hjälper till med att forcera tillfrisknandet! Vissa barn och vuxna blir mer friska än andra och hur frisk man kan bli från sina symptom är något man får reda på under tidens gång, precis som Sindre fick!

Provernas missvisande svar bidrog till sju års längre lidande för Sindre – ett lidande som gav sig till känna genom bland annat ett huvud som inte fungerade, koncentrationssvårigheter, ”loppor i blodet” (krypningar), svårt sitta still, tvångstankar, självmordstankar, depression, aggression, nedsatt social kompetens etc. Tillfrisknande genom anpassad kost med kosttillskott kan bestyrkas av alla medlemmar i Norsk Protein Intoleranse Forening och många, många fler människor på denna jord!