Läslust finns när förmåga till motorik finns – om inte skall barnet få använda sig av vår moderna teknik!

I dialogen om ”Hur väcker läslust?” nämner Horace Engdal och Dilsa Demirbag-Sten inte ett ord om den essentiella fettsyran omega-3 och dess betydelse – trots att Horace sitter med i Svenska Akademien verkar han inte vara uppmärksam på de nya strömningar, om exempelvis omega-3 och dess betydelse, som han skall vara!

Låt barnet kompensera sina svårigheter känna in och automatisera skriv- och läs-rörelsen Det skall vara lika självklart att få använda sig av som glasögon och hörapparat http://skoldatateketlse.skolbloggen.se/category/alternativa-verktyg/

Låt barnet kompensera sina svårigheter känna in och automatisera skriv- och läs-rörelsen Det skall vara lika självklart att få använda sig av som glasögon och hörapparat http://skoldatateketlse.skolbloggen.se/category/alternativa-verktyg/

Lasta inte över på föräldrar och lärare eller teknik

Låt det bli ett stopp NU på att lasta över skulden på nedsatt läslust och läsförståelse på alla föräldrar och lärare! Kunskaperna om omega-3 och dess betydelser är allt för stora för att vi skall få lov bete oss på det sättet!

I det program som jag hänvisar till här ovan för bland annat Horace Engdal och Dilsa Demirbag-Sten en dialog om att den felande länken är avsaknaden av den vuxne som läser!

Olust att läsa sig till kunskaper kan kompenseras med just teknik till den dag barnet visar att det kan ta till sig kunskapen genom att läsa själva – om inte skall de få fortsätta använda sig av tekniken – eftersom det är lika självklart som att behöva använda glasögon och hörapparat!

Att få använda sig av färdiga bokstäver och färdigt ljus skall vara en självklarhet vid minsta svårigheter http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Skriva-med-it/

Att få använda sig av färdiga bokstäver och färdigt ljus skall vara en självklarhet vid minsta svårigheter http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Skriva-med-it/

Nedsatt förmåga till automatisering sänker lusten

Jag anser att just Horace exempel, om att man bara kan leda fram hästen till vattnet men att man inte kan dricka vattnet åt hästen, är ett mycket bra exempel på varifrån lusten (att dricka) kommer ifrån!

Min förklaringsmodell:

Hur törstig på vatten hästen än är så kan den inte dricka om dess förmåga att känna in rörelsen (och få ett motoriskt minne som grund för automatiseringen av själva finliret som just drick-rörelsen är) är nedsatt! Vid en nedsatt förmåga sätter hästen vattnet i halsen gång på gång och ju svårare förmåga att känna in den egna rörelsen hästen har (svår underkänslighet för stimuli via den egna rörelsen pga obalans i biokemin) desto svårare har hästen att dricka utan att ”sätta vattnet i halsen” vilket påverkar hästens lust att försöka igen negativt!

Det är samma sak för barnet som inte har läslust – läsförståelse är ett avancerat maskineri och grunden för det hela är en god förmåga att känna in och automatisera den egna rörelsen! Ju sämre förmåga att känna in (underkänslighet för stimuli via den egna rörelsen) desto sämre automatisering – och ju sämre automatisering vilket kräver större koncentration hur läs-rörelsen skall utföras för att läs-ljudet skall bli rätt och riktig!

Det här barnet måste få kompensera genom tekniken för att kunna ta till sig det viktiga: vad är det jag läser om (och inte behöva tänka på hur skall jag göra för att det skall låta rätt – då kommer jag inte ihåg vad jag läste om för koncentrationen låg på själva utförandet av rörelsen)!

Förståelsen, läsförståelsen och språket, påverkas negativt av en obalans i barnets biokemi – ju sämre balans i biokemin desto sämre förmåga till automatisering! Vikten av god balans mellan omega-3 och omega-6 är visat genom forskning och studier allt för många gånger för att vi skall kunna förneka det – och kunskapen om att vi i dag har katastrofalt låg halt av omega-3 i vår kost är allt för stor för att vi skall föra över denna skuld till nedsatt läsförståelse på föräldrar och lärare!!!

Jag kan inte garantera att eyeQ innehåller övervägande omega-3 vilket morEPA och kallpressad linfröolja samt Möllers Tran m.f. gör

Jag kan inte garantera att eyeQ innehåller övervägande omega-3 vilket däremot morEPA, kallpressad linfröolja, Möllers Tran, Udos Choice m.fl. gör!

Egna studier bekräftar vad Alex Richaradsson och Jacqueline Stordy
Vid våra egna, interna studier – där barnen fick ta höga doser omega-3 under tre månaders tid, utan att få någon som helst annan uppbackning via habiliteringen under dessa tre sommarmånader – visade det sig bland annat att barnets förmåga att vilja läsa, att vilja skriva, att vilja knäppa och skära själv, att vilja vara med i konversationen bland vännerna mm. ökade markant enligt föräldrarnas egna observationer! Samtidigt som bedömningen av barnets förmåga till automatisering av fingermotorik (Test genom Bruininks Oseretsky Test of Motor Poficiency) och munmotorik (ordramsor & motorisk förmåga) påvisade en mycket god ökning!

I dag vet vi bättre än så här för att få lov skylla på föräldrar och lärare!
Idag vet vi att även anpassad kost och kosttillskott har betydelse för barnets förmåga att kunna känna in och automatisera, fokusera, koncentrera sig, få uthållighet, god koordination, få lust, ökad psyksik hälsa etc. bottnar i just barnets balans i biokemin

Vitaminer och mineraler inklusive essentiella fettsyror har betydelse för barnets lust och psykiska hälsa

Vitaminer och mineraler inklusive essentiella fettsyror har betydelse för barnets lust och psykiska hälsa

6 tankar kring ”Läslust finns när förmåga till motorik finns – om inte skall barnet få använda sig av vår moderna teknik!

 1. sonja

  Intressantt att habiliteringen inte hjälper barn alls.

  Det är bara så att det är kost och kosttillskott och att utesluta allt som skadar gör det(bort m mjölk mjöl soja med mera mera)
  Horace Engdahl är varken läkare eller alternativterapeut och är väl inte insatt i områdena men ganska snygg och trevlig att titta på är han i allfall.

  Svara
  1. neuropedagogen Inläggsförfattare

   Jomenvisst kan habiliteringen hjälpa barn och unga – desto värre har deras insatser inte ökat på tjugo år, snarare minskat, om jag lyssnar till de föräldrar med barn som jag möter plus observerar de barn och unga som kommer in till BUP-akuten (utan att någon har bedömt varken deras perception/motorik eller speciella behov av bemötande i livets dagliga aktiviteter och relationer …

   Inte enbart så att anpassad kost och kosttillskott samt anpassade och dagliga rörelseaktiviteter som hjälper – många av de här barnen behöver få lov kompensera sina dolda funktionshinder inom området känsel på ett så tidigt stadium som möjligt och med anledning av detta är det av vikt att på ett så tidigt stadium som möjligt bedöma deras förmåga att känna in sig själva och sin omvärld, således deras förmåga till human haptisk perception 😉 Kompensationen ger dem möjlighet känna att de kan-fast så här i stället – och de duger som de är <3

   Nej, Horace är varken det ena eller det andra men han har befogenhet att få lov uttrycka sig inför hela svenska folket!

   Svara
 2. sonja

  Finns en intressant undersökning tyvärr ingen länk som visar att barn med funktionsnedsättningar som har mest kvalitativ föräldratid med föräldrar som tränar dem motoriskt och lägger om kosten strikt gör störst framsteg.
  Stämmer med de föräldrarapporter som då och då rapporterar om ett barn som nu blivit av med sin diagnos.
  Hur många habililteringar rapporterar det eller har ens intresse av det.
  Tyvärr kan det finnas ett samhällsintresse av att bevara funktionshindren. För inte så länge sedan gjordes vissa eperiment med våra utvecklingsstörda bla att se hur mycket socker de tål innan tänderna rasar ut.

  Ha det fint och fortsätt strida för barnen. Detta är enda bloggen jag följer.

  Svara
  1. neuropedagogen Inläggsförfattare

   Kära Sonja,
   det är nog så med den undersökningen som med alla andra undersökningar: de måste jämföras med andra metoder för att man skall kunna säga att de gör störst framsteg av just den metoden 😉
   Själv har jag ju märkt enorma framsteg på de barn vars föräldrar vågat lägga om kosten, kört kosttillskott och dagliga, anpassade rörelseaktiviteter som varit roliga och stimulerade 🙂 Sådan skillnad att man kan häpna – de skulle ju inte alls bli bättre om vi lyssnat till vetenskapen!
   Som när min kollega och jag körde de sensomotoriska grupperna på habiliteringen – utan varken kosttillskott eller anpassad kost – den enormt positiva skillnad som blev talade för sig själv 🙂 Och än mer förstod vi när vi körde en intern studie på 32 individer, barn och tonåringar, för att bara häpna över vilken enorm funktion dubbel dos av omega-3 gjorde under loppet av tre månader utan någon som helst mer insats på individens förmåga att automatisera rörelsen – något som i sin tur påverkade individens förmåga att delta i aktivitet och relation på ett härligt och positivt sätt! Nu var det inte så svårt att gå och leta efter en bok och sätta sig att lsäa en stund eller att bädda sängen eller att vilja vara med i konversationen eller att knäppa, knyta, skära, skriva etc.
   Eftersom deras åldersnivå (man kan åldersrelatera förmåga till automatisering/ snabbhet och precision i övre extremiteten) steg allt från några månader till fyra år så är det inte så svårt räkna ut att förmåga att känna in har en betydelse för det motoriska minnet och för automatiseringen av just finliret av rörelsen!
   När vi sedan ville fortsätta ge föräldrar och personal inom förskola och skola tips om den dagliga rörelseaktiviteten (vilket grundas på den sensomotoriska bedömningen) och betydelsen av kosttillskott som omega-3 fick vi order om att det här måste vetenskapligt bevisas först och att det dessutom var pedagogernas, inte habiliteringens, uppgift att ta sig an dessa barn och ungdomar.
   Detta var tjugo år sedan – och sedan dess har det inte hänt någonting! Massor av baen och ungdomar som ramlar in på Barn- och ungdomshabiliteringen bär på den här problematiken utan att varken ha fått information om möjligheter till kompensation, anpassad kost, kosttillskott eller rörelseaktivitet!!! De mår således ganska så risigt 🙁 Först NU har Gillberg höjt på ögonbrynen och börjat ana något – och då skall det sättas ett nytt namn på ”härligheten”, nämligen ESSENCE …
   Tack för att du följer min blogg, Sonja <3

   Svara
 3. sonja

  Synd att du och din kollega inte fick fortsätta.

  Nu har jag hört folk nämna studien om omega 3.

  Varför går det så trögt? Och varför är Gillberg en sådan auktoritet?

  Kan inte du och din kollega sommarprata nästa sommar? Jag vet inte helt hur det går till när svenska folket föreslår eller om man kan föreslå sig själv. Men det finns ju tid att ta reda på. Ni skulle ha mer att säga än vad många av sommarpratarna har.
  Känner att de här sakerna förtjänar att nås ut till många många fler.

  Det här ni gjorde på habiltieringen förtjänar verkligen att lyftas fram.

  Ha en trevlig helg

  Svara
  1. neuropedagogen Inläggsförfattare

   Det handlar med största sannolikhet om rädslor, Sonja. Rädslor för att vi som är medicinskt utbildade skall ha lärt oss fel och måste lära oss nytt. Det nya är från en annan synvinkel – en synvinkel som aldrig tagit upp i vården förut. Det innebär en förändring av tänket inom sjukvården och, med största sannolikhet, känslan av att som psykolog, psykiatriker och/eller samtalsterapeut riskera bli utskrattad/få en stor spottloska i ansiktet eftersom psykiatrins väggar rämnar när man konstaterar att det mesta beror på felaktig kost och brist på omega-3, vitaminer, mineraler, tarmbakterier, inaktivitet etc. Det får ju inte bara vara sant! Det måste vi få bort, tysta ned!

   Spännande läsning finns, liksom hopp om en förändring eftersom det är en psykiatriker som skriver orden: http://www.svd.se/kultur/understrecket/psykisk-sjukdom-under-lupp_8824574.svd

   Sommarpratare! Ja, det vore väl trevligt om någon efterfrågade kunskaper om kostens och kosttillskottens samt rörelsens betydelse för ökad psykisk hälsa bland barn och unga via radion!

   Det vi gjorde på habiliteringen ansågs kräva för mycket resurser – ett resursslöseri som lades över på personal inom förskola och skola :-/

   Tack för att du finns där!

   Tack, min helg var fin – tog mig upp ur sängen efter en veckas förkylning för första gången på många, många år! Så nu har jag gått och köpt Ester C igen (trodde inte att jag behövde dem ;-))

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.