Avvikande biokemi

Avvikande beteenden utvecklas oftast genom en avvikande känsel – vilket oftast utvecklas genom en avvikande biokemi (tills någon har bevisat motsatsen!)

Förändring av kost förändrar barnets beteenden

Förändring av kost förändrar barnets beteenden

Obalans på signalsubstansnivå, en biokemisk obalans, påverkar barnets utveckling av beteenden – en obalans på signalsubstansnivå orsakas bland annat av:

  • vad barnet äter och dricker
gut-and-psychology-syndrome

Obalans i tarmfloran och läckande tarm kan utveckla symptom som lätt kan feltolkas!

  • kött, frukt och grönsaker ger idag inte barnet tillräckligt med de fetter, vitaminer och mineraler som barnets kropp behöver såvida det inte är ekologiska produkter
  • socker, smakförstärkare (glutamat, aspartan m.m.), konserverings- och bekämpningsmedel samt andra miljögifter.
  • kroppslig inaktivitet, ökat levnadstempo, attityder, värderingar och tankestress.

Beprövade erfarenheter visar att förändring av kost tillsammans med kosttillskott förändrar barnets beteenden – med största sannolikhet beror denna förändring på att den anpassade kosten och kosttillskotten förändrar balansen i biokemin, vilket förändrar balansen mellan signalsubstanserna, vilket förändrar barnets beteenden – barnets inre och yttre miljö påverkar balansen i barnets beteenden.

Förändring av balansen i barnets biokemi är, med största sannolikhet, mer hälsosam och bestående med hjälp av anpassad kost/diet tillsammans med anpassade kosttillskott än med hjälp av medicinering …

God balans i barnets biokemi medverkar således till ett gott beteende, både fysiskt och psykiskt – obalans i barnets biokemi medverkar till att barnets förmåga att delta i dagliga aktiviteter och relationer påverkas negativt, vilket avspeglar sig i barnets beteenden och humör. Ju större obalans i barnets biokemi desto större skillnad i beteenden ser man hos barnet när man jämför med andra barn i samma ålder.

Obalansen i barnets signalsubstanser påverkar barnets beteenden – beteenden som vi idag ofta diagnostiserar som neuropsykiatriska, psykiatriska, neuromuskulära, utvecklingsförseningar etc. när det egentligen handlar om ett barn som utsatts för GIFTER och BRISTER!