Välkommen!

Förändring av daglig kost, kompensation och rörelse ger möjligheter till friskare barn och unga

Förändring av daglig kost, kompensation och rörelse ger möjligheter till Friskare barn och unga NU!

Välkommen till min sida om Friskare barn och unga NU!

Förändring av daglig kost, rörelse och kompensation

ger möjligheter till

Friskare barn och unga NU!

S. O. Neuropedagogik i Centrum bildades 1998 - efter att ha arbetat med barn och unga med speciella behov sedan 1979

S. O. Neuropedagogik i Centrum bildades 1998 – efter att jag hade arbetat med barn och unga med speciella behov inom offentliga sektorn sedan 1979

S. O. Neuropedagogik i Centrum[2] visar dig vägen till de verktyg som ger barn och unga med psykisk ohälsa[3] möjligheter bli friskare

– med eller utan medicinering kan ditt barn bli friskare genom

kost[4], rörelse[5] & kompensation[6]

 GARANTI[7] på behandling genom coachning under tio månader!

S. O. Neuropedagogik i Centrum erbjuder GRATIS telefonkonsultation[8] i 15 minuter!

Genom noggrann läsning på mina sidor

ges du möjligheter

förändra ditt barns beteenden på egen hand!

Gifter & brister[9] utvecklar symptom, så kallade avvikande beteenden[10] – symptom som kan få oss att associera till, eller som redan har givit, någon form av diagnos[11]:

inlärnings-, koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter, utvecklingsförsening, ADHD, autism, Aspergers- och Klienerfelters syndrom, depression, psykos, schizofreni etc.

 Konsultation[12], veckoslutskurser[13] och föreläsningar[14] ger dig ökad förståelse för hur gifter och brister kan ge avvikande känsel, störningar inom området känsel[15] och leda till avvikande beteenden

 


[2] Länkas till sidan Om mig

[3] Länkas till sidan Avvikande beteenden

[4] Länkas till sidan Förändring av kost

[5] Länkas till sidan Rörelse

[6] Länkas till sidan Kompensation

[7] Länkas till sidan om Konsultation

[8] Länkas till Om mig

[9] Länkas till sidan Avvikande biokemi – utvecklar avvikande beteenden

[10] Länkas till sidan Avvikande beteenden

[11] Länkas till sidan Avvikande beteenden

[12] Länkas till sidan Konsultation, Kurser, Föreläsningar

[13] Länkas till sidan Konsultation, Kurser, Föreläsningar

[14] Länkas till sidan Konsultation, Kurser, Föreläsningar

[15] Länkas till sidan Avvikande känsel, störningar inom området känsel/känselstörningar